Kinnitan:

„…” Aprillil 2007.a.

I. Tavast

 

 

Viljandi linna 2007.a. lahtised meistrivõistlused novusmängus.

 

JUHEND.

 

Eesmärk: Tõsta novuse populaarsust ja spordimeisterlikkust ning tihendada rahvusvahelisi sidemeid.

 

Aeg ja koht: Võistlused peetakse Viljandis Kesk-Kaare 17 (Kaare kooli aulas) 12, ja 13 mail 2007.a. Loosimise algus vastavalt 11.00 ja 10.00. Eelregistreerimine teha hiljemalt 05.05.2007.a. allpool toodud telefonidel.

 

Osavõtjad: Osa võtma kutsutakse mängijaid Lätist, St.Peterburist ja Eestist.

 

Inventar: Igal võistlejal kaasa võtta kii, löögiketas, sportlik riietus ja vahetusjalatsid.

 

Läbiviimise kord: 12.05.2007, mehed mängivad 11 vooru  šveitsi süsteemis, naised tõenäoliselt ringsüsteemis turniiri „parem kuuest” 4:0; 4:1;4:2 või 3:3 seisudeni. Võit - 2.p., viik – 1.p., kaotus – 0.p. Võrdsete punktide korral otsustab meestel Bucholtzi koefitsient, naistel 1)omavaheline mäng, 2)üldine settide vahe, 3)mängitakse üks lisasett.

13.05.07 paarismängude läbiviimise süsteem oleneb osavõtjate arvust, kuid on vähemalt 7 vooru „parem 4-st” (3:0;3:1;2:2)

 

Majandamine: Võistlustega seotud kulutused kannab lähetaja või võistleja ise. Osavõtumaks 50.- eek päeva ja mängija kohta. Majutust vajavad võistlejad peavad sellest teatama koos eelregistreerimisega hiljemalt 05.05.2007.a. Võistluspaigas avatud tund enne algust söökla.

 

Autasustamine: Autasustatakse 6 paremat meest, 3 naist ja 3 paari medalite, diplomite ja meenetega.

 

Üldiselt: Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu tuginedes võistlusmäärusele .

 

Peakohtunik: V. Müil – 5142645; 4347205

Kohtunik: G. Müil – 5271741

Arvutioperaator: G. Elmaste