Eesti 2008.a.(XIII) ind.-võistkondlike lauamängude

                                      meistrivõistluste  J U H E N D          K i n n i t a n

                                                                                                                              Eesti Koroonamänguliidu

                                                                                                                              president Heino Merilaine

                                                                                                                              „02“augustil 2007.a.

EESMÄRK

      -      populariseerida ja hoogustada lauamängude harrastamist Eestimaa linnades ja maakondades.

      -      selgitada välja Eesti 2008.a. meistrid, individuaal- ja võistkondlik paremusjärjestus.

AEG, KOHT ja REGISTREERIMINE

-          Eesti 2008.a. lauamängude (male, kabe, koroona, lauatennis) meistrivõistlused (edaspidi MV) toimuvad 19.aprillil 2008.a. kell 10.oo Pärnumaal Saugas Selja tee 1a (Sauga Vallamajas).

-          eelregistreerimine teostada hiljemalt 15.aprilliks 2008.a. tel.52-06092 Heino Merilaine

-          vormikohane nimeline ülesandmisleht esitada kohtunikule vähemalt pool tundi enne võistluste algust, koos osavõtumaksuga, mis on igalt võistlejalt 50.- krooni.

OSAVÕTJAD ja PROGRAMM

-          MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused.

       v õ i s t l u s k l a s s i d :

-     tüdrukud, naised kuni 54.a. (sünd. peale 1954.a.) ja üle 55.a.(1953.a. ja varem sünd.)

-     poisid, mehed kuni 59.a. (sünd. peale 1949.a.) ja 60-69.a.(1939.a.-1948.a. sündinud)

-     meesveteranid üle 70.a.(1938.a. ja varem sündinud)

-     tervisliku seisundi eest vastutab võistlustel iga sportlane ise.

 KORRALDAMINE ja TULEMUSTE ARVESTAMINE

-          MV ettevalmistamist ja läbiviimist juhib Eesti Koroonamänguliit (EKML), koos peakohtuniku Heino Merilaine´ga.   

-          rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona, lauatennise võistlusmäärusi.

-          tüdrukud, naised, naisveteranid mängivad koos seitse vooru úveitsi süsteemis ja samuti poisid, mehed, meesveteranid, kuid võistkondlik arvestus ja autasustamine toimub võistlusklasside järgi.

-      üks kohtumine koosneb kahest male ja kabe partiist (mõtlemisaega males mõlemale 5 min., kabes

       3 min.), kahest geimist koroonas ja kahest setist lauatennises 11 punktini.

-      paremusjärjestus määratakse punktide kogusummaga, kusjuures võit igas mänguliigis annab 1,

       viik 0,5 ja kaotus 0 punkti. Võrdsete punktide korral liidetakse kokku punktide arv, mis mängijatel

       oli iga vooru järel. Kui ka see ei selgita paremusjärjestust, siis jäetakse ära I, II, jne. vooru järgsed

       punktid.

-     võistkonna arvestusse 6 (kuue) parema tulemused:

-     igas vanuseklassis I koht saab 15 punkti, II koht – 14, III – 13 jne.

-     võistkondliku arvestuse võrdsuse korral saab parema koha võistkond, kellel on rohkem vanuseklasside I kohti, II kohti  jne.

INVENTAR

-          igal võistlejal kaasa võtta koroona kii, lauatennise pall ja reket, vahetusjalatsid ja sportlik riietus.

AUTASUSTAMINE

-          iga vanuseklassi kolme paremat autasustatakse Eesti MV medali ja diplomiga. Võitja võistkonda autasustatakse EKML karika ja diplomi, II ja III kohta diplomiga.

ÜLDISELT

-          kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab peakorraldaja, peakohtunik koos võistkondade esindajatega.

Võistluste peakorraldaja – Heino Merilaine  tel.52-06092; 44-61201

Võistluste peasekretär – Arne Juurikas  tel.53-483682; 44-26027