Eesti  2008.a. Noorte  Meistrivõistlused

                              Lauamängude (male, kabe, koroona, lauatennis) mitmevõistluse

                                                            J  U  H  E  N  D

EESMÄRK

- anda noortele võimalus harrastada lauamänge, võistlusvõimalusi ja arendada spordisidemeid koolide vahel

- selgitada välja Eestimaa parimad individuaalselt kui ka võistkondlikult maakondade vahel

AEG  ja  KOHT

- MV  toimuvad 18.oktoobril 2008.a. kell 10.oo Järvamaal, Koeru Keskkooli võimlas.

OSAVÕTJAD

- MV  võivad osa võtta kõikide üldharidus- ja ametikoolide õpilased, individuaalselt kui ka võistkondlikult, vastavalt vanuseklassidele:

a)      1990 – 1992.a. sündinud;  b) 1993 – 1995.a. sünd.; c) 1996.a. sünd. ja nooremad

-         igal õpilasel (tüdrukul, poisil) on õigus võistelda ainult oma vanuseklassis

-         igal võistlejal peab kaasas olema õpilaspilet

REGISTREERIMINE

-  võistkondadel registreerida hiljemalt 14.oktoobriks 2008.a. tel.51 05608 Tõnu Maiste

-  MV korraldajale tuleb esitada vähemalt pool tundi enne võistluste algust:

a)  tehniline ülesandmisleht (võistleja perekonna ja eesnimi, täpne sünniaeg)

b)  võistkonna esindaja tasub osavõtumaksu, mis on igalt võistlejalt 30.-krooni.

KORRALDUS, LÄBIVIIMINE  ja  TULEMUSTE ARVESTAMINE

-         MV  korraldab Eesti Koroonamänguliit ja Koeru SK, tehniliseks läbiviijaks on peakohtunik Tõnu Maiste koos kohtunikekoguga.

-         rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona, lauatennise võistlusmäärusi, vastavalt tehnilistele tingimustele.

-         mängitakse vähemalt 7 vooru `sveitsi süsteemis, males a`5 min. ja kabes a`3min.mõtlemisaega mõlemale ja 2 partiid; koroonas 2 geimi ja lauatennises 2 setti 11punktini.

-         paremusjärjestus määratakse punktide kogusummaga, kusjuures võit annab igas mänguliigis 2 punkti, viik 1 ja kaotus 0 punkti. Võrdsete punktide korral liidetakse kokku punktide arv mis mängijatel oli iga vooru järel. Kui ka see ei selgita paremusjärjestust, siis jäetakse ära I voor, II voor, jne. vooru järgsed punktid.

-         ringsüsteemi võrdsete punktide korral määrab paremuse:

a) omavaheline mat`s (matside suhe), b) võitude arv,c) parimatele kohtadele tulnud mängijatega.

-         võistkondlikku arvestusse läheb 6 parema võistleja tulemused, kusjuures võistlejate

paigutamine võistlusklassidesse on vaba.

-         esikoht igas võistlusklassis annab 15 punkti, II koht 14 p., III – 13 jne.

-         võistkondliku arvestuse võrdsuse korral saab parema koha võistkond, kellel on rohkem esikohti võistlusklassites, teisi kohti jne.

INVENTAR

-         igal võistlejal kaasa võtta koroona kii, lauatennise reket ja pall, vahetus jalatsid ning sportlik riietus.

AUTASUSTAMINE

-         iga vanuseklassi kolme paremat (tüdrukut ja poissi) autasustatakse Eesti MV medali ja diplomiga. Võitja võistkonda karika ja diplomi, II ja III kohta diplomiga.

ÜLDISELT

-  kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav klubi või üksikisik, koos eelpoolmainitud osavõtumaksuga

-  kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab korraldaja, koos võistkondade esindajatega, tuginedes võistlusmäärustele.

  

 

   Eesti Koroonamänguliit

   Koeru SK