Kinnitatud:                    

                                                                                                        . detsember 2007.a nr ….   

                                                                                               Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

                                                                                          juhataja Rein Ilves                               

 

Tallinna linna  2008. a  MEISTRIVÕISTLUSED

KOROONA  ÜKSIKMÄNGUDES

 

J U H E N D

  

I  EESMÄRK

1. Pakkuda võistlemise võimalusi Tallinna koroonamängu huvilistele.

2. Selgitada Tallinna linna 2008.a meistrid ja noortemeistrid (poisid ja tüdrukud sündinud 1990 ja hiljem) koroona üksikmängudes.

3. Arvestada Tallinna meistrivõistlusi etapina noorte 2008 aasta seeriavõistlusel, samuti täiskasvanute aasta edetabelis.

 

II  AEG JA KOHT

3. Võistlused toimuvad  Tallinna Transpordikoolis, Tehnika 18 spordisaalis.

Noorte ja  täiskasvanute meistrivõistlused pühapäeval, 16. märtsil 2008.

 

III  REGISTREERIMINE

4. Eelregistreerimine

Võistluse parema korralduse huvides on suurema arvu võistlejatega esindatud spordiklubidel (või koolidel) soovitav 13. märtsiks 2008 teostada arvuline eelregistreerimine ( kirjas peab olema võistleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukoht(omavalitsus), töökoht (ja asukoht), klubiline ja/või kooliline kuuluvus).

Eelregistreerimist saab teostada: Tel:  52 78 829, Guido Trees või e-post:  peningi@hot.ee.

5. Võistlejate nimeline registreerimine toimub võistluspäeval kell 9.20 - 9.40. Võistlustele registreerimiseks palume suurema arvu võistlejatega esindatud spordiklubidel võistluspäeval esitada võistlejate andmetega registreerimisleht.

 

IV  OSAVÕTJAD

6. Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Tallinna territooriumil elavatel või töötavatel sportlastel, Tallinna koolide õpilastel või Tallinna spordiklubide liikmetel. Osavõtjate arvu võistlustel ei piirata.

7. Väljaspool võistlust lubatakse osaleda ka mitte Tallinna linna sportlastel.

Kõigile täiskasvanutele kehtib osavõtumaks  50.- krooni võistleja kohta, noortele 15.- krooni.

 

V  KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

8. Võistlused korraldab ja viib läbi Peningi Koroonamänguklubi koos Tallinna Linna Spordi- ja Noorsooametiga ning võistluste kohtunikekoguga.

Võistlused viiakse läbi Eestis 1994.a kinnitatud rahvusvaheliste võistlusmääruste kohaselt.

9. Nii täiskavanute kui ka noorte (poisid ja tüdrukud sünd 1990 ja hiljem) paremusjärjestuse selgitamise võistlussüsteem sõltub võistlejate arvust ja otsustab kohtunikekogu.

10. Mängivakse “parem kuuest” (4:2, 4:1; 4:0; 3:3).

11. Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi.

12. Võrdsete punktide korral liidetakse kokku punktide arv, mis mängijatel oli iga vooru järel. Suurima punktisumma kogunud võistleja saab parema koha. Kui ka see ei selgita paremusjärjestust, siis jäetakse ära I, II, ja nii edasi vooru järgsed punktid.

 

VI  AUTASUSTAMINE

13. Individuaalarvestuses I - III kohale tulnud Tallinna linna sportlasi autasustatakse Tallinna meistrivõistluste medali ja Tallinna linna diplomiga.

Noorte arvestuses autasustatakse kolme  Tallinna linna paremat poissi ja tüdrukut Tallinna linna vanuseklasside meistrivõistluste medali ja Tallinna linna  diplomiga.

14. Võistlustel osalenud külalisvõistlejad Tallinna linna medalitega autasustamisele ei kuulu, kuid osalevad üldarvestuses auhindamisel.

 

VII  MAJANDAMINE

15. Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kannab Peningi Koroonamänguklubi koostöös Tallinna Linna Spordi- ja Noorsooametiga..

Võistlejate lähetamisega ja toitlustamisega seotud  kulutused kannavad sportlased ise või neid lähetanud organisatsioonid.

 

VIII  ÜLDISELT, INVENTAR

16. Kõikidel võistlejatel palume kaasa võtta kiid ja vahetusjalanõud.

Laudade “määrimiseks” kasutatakse ainult boorhapet.

Mänguseibide ja löögiketastena kasutatakse Eesti Koroonamänguliidu poolt litsenseeritud vahendeid ning need on korraldaja poolt.

Võistluslaudadeks on nö läti Novuse koroonalaud, millistel toimub ka 2008 aasta sügisel Tallinnas III Balti noorteolümpiaad (Baltic III Kinderolympiade).

17. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu (peakorraldaja Guido Trees) koos võistluste züriiga kohapeal.

 

Juhendi koostas:

Peningi Koroonamänguklubi president Guido Trees

Eesti Koroonamänguliidu juhatuse liige, www.koroona.ee

MTÜ Eesti Novuse Liidu juhatuse liige

Eesti koroonakohtunike kogu juhatuse liige