JÄRVAMAA 2009 a. LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED LAUAMÄNGUDE  MITMEVÕISTLUSES

 

JUHEND

 

I  EESMÄRK

Populariseerida ja hoogustada lauamängude harrastamist. Selgitada välja Järvamaa meister lauamängude mitmevõistluses.

 

II AEG JA KOHT

Võistlused toimuvad 07.02.2008 Koeru võimlas algusega kell 10.00.

Võistlejate nimeline registreerimine toimub võistluspäeval kell 9.30-9.45.

 

III OSAVÕTJAD

Osaleda võivad kõik sportlased . Võistlusklassid: mehed, naised, poisid  -16.a. Tervisliku seisundi eest vastutab võistlustel iga sportlane ise.

 

IV KORRALDAMINE  JA  TULEMUSTE ARVESTAMINE

Võistlused korraldab ja viib läbi Koeru  spordiklubi . Võistluste läbiviimisel rakendatakse Eestis kehtivaid lauatennise , koroona , male ja kabe võistlusmäärusi. Võistlus toimub šveitsi süsteemis 7 vooru. Üks kohtumine koosneb kahest male ja kabe partiist (mõtlemisaeg males 5 min, kabes 3 min), kahest setist lauatennises ja kahest geimist koroonas.

Paremusjärjestus määratakse punktide  kogusummaga. Võrdsete punktide korral  summeeritakse nende võistlejate poolt iga vooru järel saavutatud  punktide seis kuni viimane kaasaarvatud ja selle võrdsuse korral  jäetakse  arvestamata esimese vooru tulemus jne.

 

V  AUTASUSTAMINE

Lahtiste MV arvestuses autasustatakse absoluutarvestuse 3 paremat meest ja naist karikaga.

Järvamaa sportlastest autasustatakse võistlusklassi kolme paremat Järvamaa MV medali ja diplomiga.

 

VI  MAJANDAMINE

Võistlejatega seotud kulud kannavad võistlejad.

 

VII INVENTAR

Igal võistlejal kaasa võtta koroona kii , lauatennise reket ja vahetusjalatsid.

 

VIII ÜLDISELT

Kõik juhendis määratlemata  küsimused  lahendab kohtunikekogu  koos võistlejatega kohapeal.

 

INFO  51 05608

Võistluste peakohtunik: Vahur Palu

Juhendi koostas: Tõnu Maiste