Kalju Tiigi IV mälestusvõistluste juhend 

 

 

EESMÄRK

v     Mälestada Eesti ja Harjumaa koroonaliikumise algatajat ning Eesti koroonareeglite loojat Kalju Tiiki temanimelise mälestusturniiriga, mis toimub tema sünnipäevale lähimal laupäeval regulaarselt. Mänguliikideks on meesüksik-, meespaaris- ja segapaarismäng, kokku võistkondlik arvestus.

v      Hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades , tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni. Kutsuda naaberriikide novuse ja koroonamängijaid mälestama Kalju Tiiki.

AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

v      Kalju Tiigi IV mälestusvõistlused (edaspidi MV) toimuvad 24. jaanuaril 2008 a algusega kell 10.00. Võistkondade mandaat toimub kohapeal võistluspäeval kella 9.15- 9.45 ja esindajate osavõtul loosimine kell 9.45. Eelregistreerimine kuni 22. jaanuar 2009; peningi@hot.ee või tel 52 78829, Guido Trees.

a)      Korraldajad ootavad osalevatelt klubidelt võistkondade mandaadis ülesandmislehti, kus on märgitud laudade järjekorras 3 meeste üksikmängijat, naisvõistleja, meespaar ning segapaar. Võistkonna ülesandmislehel peab olema märgitud: Võistleja nimi, sünniaasta, kehtiv järk. Mehed on võistkonnas naistest eespool laudadel, ka naiste kõrgema järgu korral.

b)      Klubide esindajad tasuvad osavõtumaksu, mis on võistkonnalt 160.- (ükssada kakskümmend) krooni.

OSAVÕTJAD

v      Klubi võistkonnas saavad kaasa mängida EKML andmebaasis 2009 a liikmete klubilise kuuluvuse alusel. MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused.

KORRALDUS; LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

v      MV korraldab ja viib läbi Vaida Koroonamänguklubi koos Peningi Koroonamänguklubiga , peakohtunik Guido Trees ja võistluste kohtunikekoguga. Mängitakse Eestis alates 01.01.1995 a. kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite  järgi.

v      MV mängitakse turniirisüsteemis kuni 8 võistkonna korral, võitjaks tuleb enam punkte kogunud võistkond. Võrdsete punktide arvu korral otsustab võistkondade omavaheline mäng, selle võrdsuse korral on eelis enam matsivõite saavutanud võistkonnal, ka selle näitaja võrdsuse korral otsustab Bergeri koefitsient (kahekordne võidetud võistkonna punktide summa, pluss viigistatud võistkondade summa), selle võrdsuse korral otsustab 1. laua tulemus, võrdsuse korral 2. laud, 3.jne

v      9-14 võistkonna korral mängitakse kahes alagrupis, kus ringsüsteemis selgitatakse kolm finaalipääsejat mõlemast alagrupist. Alagrupis mängitud võistlustulemused võetakse kaasa finaalturniirile, kus kohtutakse teise alagrupi kolme paremaga. Ülejäänud võistkonnad selgitavad lohutusringides (kuni 4 grupis) kohad 7.-ndast edasi analoogiliselt lohutusgruppi omavahelisi mänge kaasa võttes. Võrdsete punktide korral kehtivad eelpooltoodud kriteeriumid paremuse selgitamiseks.

v      15 või enam võistkonna korral mängitakse šveitsi süsteemis 5-7 vooru (võrdsuse korral progressiivne koef).

v      Mängitakse üksikmängud“ parem 4 geimist” (3:0, 2:2, 3:1 seisuni) ja paarismängus 2 geimi, kusjuures mõlemal juhul annab võistkonnale võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti

v      Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus, soovitav klubile ühtne võistlusvorm.

v      Mängitakse kohtunike poolt välja antavate löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet.

MAJANDAMINE, INVENTAR, AUTASUSTAMINE

v      Kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav klubi, koos eelpoolmainitud osavõtumaksuga. Mängitakse Eesti koroonalaudadel, löögikettad ja mänguseibid on võistluse korraldaja poolt. Korraldaja poolt pakutakse võistlejatele voorude vahepeal kohvi ja teed, avatud on ca 100 m kaugusel kauplus.

v      Eesti Koroonamänguliit, Kultuurkapital ja korraldavad klubid autasustavad rändkarikaga parimat võistkonda ning auhindade ja diplomitega kolme paremat võistkonda. Eriauhinnad mänguliikide parimatele.

ÜLDISELT

v                  Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele

Juhendi koostas Guido Trees tel 52 78 829, kooskõlas EKML-i üldkoosoleku otsustega (protokoll nr 26, 16. oktoober 2005, Sakus).