Eesti 2010 a võistkondlike (4m + 1n) karikavõistluste juhend

 

Eesmärk         -hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades;

                        -tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni;

-selgitada välja Eesti 2010 a karikavõitja ja võistkondade (klubide) paremusjärjestus.

Aeg ja koht      -karikavõistlus toimub kolmes etapis algjärgnevalt:

                         Laupäeval, 02.10.2010, k 10.00    Kehra Keskkool    Ants Verk

                         Laupäeval, 06.11.2010, k 10.00    Raasiku Rahvamajas     Guido Trees (mängud on läti laual)

                         Laupäeval, 04.12.2010, k 10.00    Sauga VSK   Heino Merilaine

Juhtimine        -võistluste ettevalmistust ja läbiviimist juhib EKML ning juhatuse poolt kinnitatud kohtunikud.

Osavõtjad        -osa saavad võtta kõik EKML-i liikmed;

                        -klubide arvu ega ühest klubist osalevate võistkondade arvu ei piirata:

                        -klubide võistkondi lubatakse komplekteerida klubi liikmetest, kes on tasunud

EKML-i 2010 a liikmemaksu;

                        -5.laual mängivad naised, neljal esimesel laual on lubatud mängida nii meestel kui ka naistel (tulemuse saavad naised oma edetabelisse) sõltumata spordijärgust, kuid mehed on naistest laudadel eespool;

                        -kuna karikaetapid lähevad edetabeliarvestusse, on lubatud laenata EKML-i 2010 a liikmemaksu tasunud võistlejaid teistest klubidest;

-etapi jooksul võistkonna laudade järjestuses muudatusi ei tohi teha.

Registreerimine -  mandaatkomisjonile esitada igal etapil:

a)      trükitud tehniline ülesandmisleht hiljemalt 9.30, kinnitatud klubi juhi poolt;

b)      tehnilisel ülesandmislehel peab olema näidatud võistleja perekonna ja eesnimi ja sünniaeg;

c)      klubi (võistkonna) esindaja tasub osavõtumaksu 150.- (ükssada viiskümmend) krooni.

Võistluste        - mängitakse alates 1995 a kehtivate Eesti Koroonamänguliidu poolt vastu võetud

läbiviimise       rahvusvaheliste võistlusmääruste järgi;

kord                 - võistlus toimub sõltuvalt võistkondade arvust kas šveitsi süsteemis soovitavalt vähemalt 7 vooru

või ringsüsteemis (kuni 10 võistkonna korral)

-          kõik mängud mängitakse „parem 4 geimist“ (2:2. 3:1 või 3:0 seisuni), iga mängu tulemusena annab mäng võistkonna arvesse võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti;

-          võistkondadevahelise paremusjärjestuse määrab omavahelistes kohtumistes kogutud punktide üldsumma. Võrdsete punktide korral määrab ðveitsi süsteemi korral paremuse progresseeruv koefitsient. Võrdsuse korral otsustab järgmisena Bucholzi (-nõrgim) koefitsient, selle võrdsuse korral Bergeri koefitsient. Võimaliku võrdsuse korral arvestatakse järgmisena I laua mängijate kogutud punktisumma, edasi naiste laud, II laud, III laud jne.

-          võistkondade osavõtumaksust (150.-) krooni arvestatakse võimaluse korral 50% rahaliseks auhinnaks, 30% on korralduskulud ja 20% kohtunike tasuks

-          võistluse algul nimetab kohtunike kogu juhatus (esimees Mihkel Lepist, liikmed Heino Merilaine ja Guido Trees) ametisse zürii (vähemalt 3 liiget), kes jälgib võistluse läbiviimist ja kinnitab võistluste tulemused arvestamiseks edetabelivõistlusena, abistades ühtlasi vajadusel kohtunikke.

Inventar           -    igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus; II etapp Raasikul toimub läti laual (st novuses)

-          korraldaja vastutab vajaliku inventari eest, sealhulgas boorhape ja löögikettad.

Majandamine   -    kõik võistlustega seotud kulud tasub võistkonda lähetav klubi;

-          korraldaja püüab leida toitlustusvõimaluse.

Autasustamine  -    karikavõistluse arvestuses autasustatakse kolme paremat võistkonda rahalise auhinnaga; kolme etapi üldvõitjat autasustatakse rändkarikaga ja kolme paremat võistkonda diplomitega;

-          kolme etapi summas liidetakse etappidel kogutud punktid, punktide võrdsuse korral otsustab paremus viimasel etapil.

Üldiselt            -    edetabelipunkte arvestatakse vastavalt EKML-i 2009 a üldkoosoleku otsusele igal laual võrdselt: võitja 35, edasi 34, 33, …jne, kõik vähemalt 1 punkt.

-    Igal laual selgitatakse paremus võrdsete punktide korral koefitsienti arvestades.
Ringsüsteemi korral omavaheline (või enam kui 2 korral omavahelised mängud) ja Bergeri koefitsient, ðveitsi süsteemis progresseeruv, selle võrdsuse korral Bucholz-nõrgim koefitsient.

Juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse kohtunikekogu, tuginedes võistlusmäärustele.