EESTI KOROONAMÄNGULIIT

KOROONA UNION OF ESTONIA

80001 Pärnu pk 51 Tel 44 61 739, GSM 52 06 092

Reg nr 80094660 a/a 10902000927006 Ühispank

Eesti 2010. a. Noorte KOROONA MEISTRIVÕISTLUSED

ÜKSIKMÄNGUDE juhend

EESMÄRK

Hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades maakondades; tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni, selgitada välja Eesti 2010 a noortemeistrid neidude noormeeste hulgas kuni 18-aastased, st sündinud 1992 a ja hiljem.

AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

Eesti 2010 a noorte meistrivõistlused koroona üksikmängus, (edaspidi MV) toimuvad Raasiku Rahvamajas 10. jaanuaril 2010 a, algusega kell 10.00.
Võistlejate nimeline registreerimine toimub Raasiku Rahvamajas võistluspäeval kella 9.30- 9.50 ja võistlejate loosimine kell 10.00; korraldajad ootavad osalevatelt klubidelt võistlejate arvulist eelregistreerimist hiljemalt 9. jaanuariks 2010 a. tel 5278 829; võistluse peakorraldaja Guido Trees.
Klubide nimekirjad tuleb esitada mandaatkomisjonile vähemalt pool tundi enne võistluste algust:
a) tehniline ülesandmisleht, mis on kinnitatud klubi esindaja poolt
b) klubide esindajad tasuvad osavõtumaksu, mis on igalt võistlejalt 15.- (viisteist) krooni
c) vajaduse korral isikut tõendav dokument (pass, õpilaspilet vms)

OSAVÕTJAD

Noorte MV saavad osa võtta kõik Eestimaa elanikud, kes on EKML klubide liikmed ja on tasunud 2010 aasta hooaja liikmemaksud. Noorte MV osavõtjate arvu ei piirata, kuid vaatamata soole reeglina mitte nooremad kui 11 aastat (erandina ka nooremad).
Noorte MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused.

KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

MV korraldab ja viib läbi Eesti Koroonamänguliit koos Peningi Koroonamänguklubiga ja võistluste kohtunikekoguga.
Mängitakse Eestimaal alates 01.01.1995 a kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite järgi.
MV mängitakse vastavalt võistlejate arvule, kuni 12 võistleja korral turniirisüsteemis. Enama võistlejate arvu korral mängitakse 7 vooru šveitsi süsteemis.
Kõik mängud toimuvad parem 4 geimist (3:0, 2:2, või 3:1 seisuni) ja isiklikule kaardile annab võit 2, viik1 ja kaotus 0 punkti.
Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi. Võrdsete punktide otsustab turniirisüsteemis mängimise korral paremuse omavaheline mäng, suurema arvu võistlejate võrdsete punktide korral otsustab kõigepealt omavahelistes mängudes kogutud punktid, siis geimide vahe, selle võrdsuse korral Sonneborn-Bergeri süsteemi. Šveitsi süsteemis mängimise korral arvestatakse Bucholzi koefitsienti (vastasmängijate kogutud punktid, paaritu arvu korral B-nõrgim). Suurema koefitsiendi saanud võistleja saab võrdsete punktide korral parema koha.

INVENTAR

Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus.
Mängitakse korraldaja poolt välja antavate löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet.

AUTASUSTAMINE

Eesti Koroonamänguliit autasustab Eesti Olümpiakomitee sümboolikaga medalite ja diplomitega kolme paremat neidu ja noormeest.
Võistlusel kogutud tulemuspunktid lähevad noortevõistluste kompleksarvestuse I etapina arvesse vastavalt noorte 2010 aasta seeriavõistluse reglemendile.

MAJANDAMINE

Kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav klubi või üksikisik.
Avatud on ca 150 m eemal kauplus.

ÜLDISELT

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele.