EESTI

KOROONAMÄNGULIIT

KOROONA UNION OF ESTONIA

80001 Pärnu pk 51 Tel (044) 61 739, GSM 052 06 092

Reg nr 80094660 a/a 10902000927006 Ühispank

Eesti 2010. a. (XXV) KOROONA VÕISTKONDLIKE MEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND

EESMÄRK

Hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades , tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja

kvalifikatsiooni, selgitada välja Eesti 2010 a parim klubi (võistkonnas 8 meest ja 2 naist).

AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

_ Eesti 2010.a. meistrivõistlused (edaspidi MV) toimuvad Sauga Spordisaalis 1. mail 2010 a. Kell 10.00

_ Võistkondade registreerimine toimub Sauga Spordisaalis võistluspäeval kella 9.15- 9.45 ja esindajate

osavõtul loosimine kell 9.45

a) Korraldajad ootavad osalevatelt klubidelt võistkondade ülesandmislehti, kus võistkonna laudade järjestus

peab vastama mängijate kvalifikatsioonile (kõrgema järguga mängijad eespool).

Võistkonna ülesandmislehel peab olema märgitud:

Võistleja nimi, sünniaasta, kehtiv järk ning arsti kinnitus võistleja lubamise kohta võistlustele

 (selle puudumisel lubatakse võistlema ka võistlejad, kes ülesandmislehel kinnitavad allkirjaga, et vastutavad ise oma tervise eest).

Mehed on võistkonnas naistest eespool laudadel, ka naiste kõrgema järgu korral.

b) Klubide esindajad tasuvad osavõtumaksu, mis on võistkonnalt 300.- (kolmsada) krooni.

OSAVÕTJAD

_ MV saavad osa võtta kõik Eestimaa elanikud, kes on EKML klubide liikmed ja on tasunud 2010 a.

liikmemaksu; MV osavõtjate arvu ei piirata, kuid vaatamata soole mitte nooremad kui 11 aastat

_ MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis

kehtestatud tingimused.

KORRALDUS; LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

_ MV korraldab ja viib läbi Eesti Koroonamänguliit koos Koroonamänguklubiga RING, peakohtunik Heino

Merilaine ja võistluste kohtunikekoguga

_ Mängitakse Eestimaal alates 01.01.1995 a. kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite järgi.

_ MV mängitakse turniirisüsteemis kuni 10 võistkonna korral, võitjaks tuleb enam punkte kogunud võistkond.

Võrdsete punktide arvu korral otsustab võistkondade omavaheline mäng, selle võrdsuse korral on eelis enam

matsivõite saavutanud võistkonnal, ka selle näitaja võrdsuse korral otsustab Bergeri koefitsient (kahekordne

võidetud võistkonna punktide summa, pluss viigistatud võistkondade summa), selle võrdsuse korral otsustab 1.

laua tulemus, võrdsuse korral 2. laud, 3.jne

_ 11 ja enam võistkonna korral mängitakse kahes alagrupis, kus ringsüsteemis selgitatakse kolm finaalipääsejat

mõlemast alagrupist. Alagrupis mängitud võistlustulemused võetakse kaasa finaalturniirile, kus kohtutakse teisealagrupi kolme paremaga.

Ülejäänud võistkonnad selgitavad lohutusringis kohad 7.-ndast edasi analoogiliselt lohutusgruppi omavahelisi mänge kaasa võttes.

Võrdsete punktide korral kehtivad eelpooltoodud kriteeriumid paremuse selgitamiseks.

_ Mängitakseparem 4 geimist” (3:0, 2:2, 3:1 seisuni) ja võistkonnale annab võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti

_ Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus, soovitav klubile ühtne võistlusvorm.

_ Mängitakse kohtunike poolt välja antavate löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet.

AUTASUSTAMINE

_ Eesti Koroonamänguliit autasustab medalite ja diplomitega kolme paremat võistkonda

MAJANDAMINE

_ Kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav klubi, koos eelpoolmainitud osavõtumaksuga

_ Korraldaja püüab leida toitlustamisvõimaluse

ÜLDISELT

_ Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele