EESTI

KOROONAMÄNGULIIT

KOROONA UNION OF ESTONIA

                    80001 Pärnu pk 51 Tel (044) 61 739, GSM 052 06 092

                    Reg nr 80094660 a/a 10902000927006 Ühispank

 

Eesti 2010. a. (XXIV) KOROONA   MEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND PAARISMÄNGUDES

 

EESMÄRK

Hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades  , tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni, selgitada välja Eesti 2010 a parimad paarismängijad.

AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

Eesti 2010.a. meistrivõistlused (edaspidi MV) toimuvad nais- ja meespaaridele Kehra Keskoolis 13. veebruaril ja segapaaridele 27. veebruaril Sauga Valla Spordihoones algusega kell 10.00

Paaride registreerimine toimub võistluspäeval kella 9.15- 9.45 ja loosimine kell 9.45

a)   Korraldajad ootavad osalevatelt klubidelt ülesandmislehti, kus peab olema märgitud: Võistlejate nimi, sünniaasta, kehtiv järk ning arsti kinnitus võistleja lubamise kohta võistlustele (selle puudumisel lubatakse võistlema ka võistlejad, kes ülesandmislehel kinnitavad allkirjaga, et vastutavad ise oma tervise eest). 

b)    Klubide esindajad tasuvad osavõtumaksu, mis on paaril 60.- (kuuskümmend) krooni.

OSAVÕTJAD

MV saavad osa võtta kõik Eestimaa elanikud, kes on EKML klubide liikmed ja on tasunud 2010 a. liikmemaksu; MV osavõtjate arvu ei piirata, kuid vaatamata soole mitte nooremad kui 11 aastat

MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused.

KORRALDUS; LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

MV korraldab ja viib läbi Eesti Koroonamänguliit koos Koroonamänguklubidega Kehra ja RING, peakorraldajad Kehras Ants Verk ning Saugal Heino Merilaine koos võistluste kohtunikekoguga

Mängitakse Eestimaal alates 01.01.1995 a. kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite järgi.

MV mängitakse vähemalt 7 vooru šveitsi süsteemis meespaaridel ja segapaaridel (otsustavad klubide esindajad), võitjaks tuleb enam punkte kogunud paar. Võrdsete punktide korral liidetakse koefitsiendiks kokku punktide arv, mis oli mängijatel iga vooru järel. Kui ka see ei selgita paremust, siis jäetakse ära I, II, III jne vooru järgsed punktid. Naispaaride võistlussüsteem selgub sõltuvalt osalejate arvust, kuni 10 paari korral turniirisüsteem, enama paaride arvu korral vähemalt 6 vooru šveitsi süsteemis.

Mängitakse “parem 4 geimist” (3:0, 2:2, 3:1 seisuni) ja paarile annab võit 4, viik 2 ja kaotus 0 punkti

Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus, soovitav klubile ühtne võistlusvorm.

Mängitakse kohtunike poolt välja antavate löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet.

AUTASUSTAMINE ja MAJANDAMINE

Eesti Koroonamänguliit autasustab medalite ja diplomitega kolme paremat paari

Kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav klubi, koos eelpoolmainitud osavõtumaksuga. Osalemistasudest laekunud rahast arvestatakse 50% (I koht 20%, II koht 16% ja III koht 14 %) rahaliseks auhinnaks, 30% on korralduskulud ja 20% kohtunike tasuks. Kui osalemistasudest ei laeku piisavalt raha, et katta korralduskulutusi (kui saali üür on kallim kui 30%), tasub puuduva osa EKML oma eelarvest.
Võistluse algul nimetab kohtunike kogu juhatus (esimees Olav Karu) ametisse zürii (vähemalt 3 liiget), kes jälgib võistluse läbiviimist ja kinnitab võistluste tulemused arvestamiseks edetabelivõistlusena, abistades ühtlasi vajadusel kohtunikke.
Korraldaja püüab leida toitlustamisvõimaluse

ÜLDISELT

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele

Juhendi koostas Guido Trees (tel 52 78 829), kooskõlas EKML-i üldkoosoleku otsustega (Eesti meistrivõistluste juhendite kinnitamine, protokoll nr 26, 16. oktoober 2005, Saku) ja EKML ning EOK vahel sõlmitud koostöölepingule.