Eestimaa Spordiliidu Jõud 2010 aasta meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses

Juhend


Eesmärk

Populariseerida ja hoogustada lauamängude harrastamist Eestis.
Selgitada välja Eestimaa Spordiliidu Jõud 2010.a. meistrid ja võistkondlik paremusjärjestus.

Aeg, koht ja registreerimine

EMSL Jõud meistrivõistlused toimuvad 27.märtsil 2010 a algusega kell 10.00 Järvamaal Koeru Gümnaasiumi Spordihoones.
Saabumine ja registreerimine kella 9.45- ni. Registreerimisel esitada võistkonna ülesandmisleht.
Eelregistreerimine teostada hiljemalt  25.märtsiks 2010.a. Urmas Virves 58363854 või ekml@hot.ee (võistluse sekretär Guido Trees) .

Osavõtjad ja programm

Osa võtma lubatakse kõiki Eesti maakondade sportlasi.

Võistlusklassid:
- naised kuni 54 a. (1956 a. ja hiljem sünd.) ja 55+ (1955 a. ja varem sünd.)
- mehed kuni 59 a.(1951 a.ja hiljem sünd.) ja 60-69 (1941 a.-1950 a. sünd.) ja 70+ (1940 a. ja varem sünd.)
- tüdrukud (1992 a. ja hiljem sündinud)
- poisid (1992 a. ja hiljem sündinud)

Korraldamine ja tulemuste arvestamine

Võistlused korraldab EMSL Jõud, läbiviijaks on Koeru Spordiklubi.
Rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona ja  lauatennise võistlusmäärusi.
Mängitakse vähemalt 7 vooru sveitši süsteemis, males a' 5 min. ja kabes a' 3 min. võistlejale (mõlemas 2 partiid), koroonas 2 geimi ja lauatennises 2 setti a' 11 punktini (2 punkti paremusega). Paremus määratakse punktide kogusummaga, kusjuures võit igas mänguliinis annab 1, viik 0,5 ja kaotus 0 punkti. Võrdsete punktide korral arvestatakse Bucholzi koefitsienti , selle võrdsuse korral progresseeruvat koefitsienti.

Võistkonna arvestusse lähevad 6 parema võistleja tulemused, kusjuures igas võistlusklassis annab I koht 15 punkti, II-14 p., III-13 p. jne. Võrdsete punktide korral saab parema koha võistkond, kellel on parem koht suurema osavõtuarvuga võistlusklassis.
Inventar

Igal võistlejal kaasa võtta koroona kii, lauatennise reket ja pall.

Autasustamine

Iga vanuseklassi kolme paremat autasustatakse EMSL Jõud poolt medali ja diplomiga ning kolme paremat võistkonda diplomiga.

Majandamine

Võistluste läbiviimisega seotud kulud kaetakse EMSL Jõud eelarvest ja laekuvast osavõtumaksust, mis on 50.- krooni osavõtja kohta. Tasuda saab sularahas võistluspaigas või ülekandega Pärnumaa Koroonamänguklubile Ring, arve saab e-posti aadressilt ekml@hot.ee .
Lähetusega seotud kulud kannavad osavõtjad või neid lähetav organisatsioon.

Üldiselt

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluste läbiviija koos võistkondade esindajatega, tuginedes  võistlusmäärustele.
Iga võistleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest.

Eestimaa Spordiliit Jõud