XIV  ETSÜ Raasiku koroona individuaalturniir naistele 2010

 

 

Eesmärk

populariseerida koroonamängu naiste seas, tihendada naiste koroonavõistluste kalendrit

Aeg ja koht

võistlus toimub laupäeval, 25. septembril 2010. a. Harju mk Raasiku  vallas Raasiku Rahvamajas algusega 10.00.
Registreerimine võistluspaigas kell 9.30 - 9.45.

Juhtimine

võistluse korraldaja on Koroonamänguklubi Peningi

Osavõtjad

osalema lubatakse kõiki koroonamängust huvitatud naisi, kes järgivad Eestis kehtivaid koroonamängureegleid.

Võistluse läbiviimise kord

mängitakse sõltuvalt osavõtjate arvust kas ring-(kuni 10 osaleja korral) või  šveitsi süsteemis (vähemalt 11 mängija korral, vähemalt 6 vooru) läti koroonalaual (Novuss)

Inventar

mängitakse korraldajate poolt antud seibide ja löögiketastega läti mõõtmetega laual (Novuss). Laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet. Igal võistlejal võtta kaasa kii ja vahetusjalanõud.

Autasustamine

1-3 kohta autasustatakse meenete ja diplomitega. Loositakse välja eriauhind. Eriauhinnad on parimale võistlejale Raasiku vallast ning võistluse noorimale osalejale. Autasustatakse parimat noormängijat (sündinud 1992 või hiljem).

Majandamine

iga võistleja osavõtumaks on 50 krooni (noored sündinud 1992-1994 a 25 krooni, 1995 ja hiljem sündinud tasuta). Võistlejate lähetamisega seotud kulud kannavad klubid või mängijad.

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab peakohtunik Guido Trees tuginedes kehtivatele võistlusmäärustele ning võistluse züriile, kuhu kuulub 3 esindajat.