Eesti  Noorte  2011.a. meistrivõistlused

                     Lauamängude (male, kabe, koroona, lauatennis) mitmevõistluse

                                                       J  U  H  E  N  D

 

EESMÄRK

- anda noortele võimalus harrastada lauamänge, võistlusvõimalusi ja arendada spordisidemeid koolide vahel

- selgitada välja Eestimaa parimad individuaalselt kui ka võistkondlikult maakondade vahel

AEG  ja  KOHT

- MV  toimuvad 17.aprillil 2011.a. kell 10.oo Pärnumaal, Tihemetsa Spordihoones.

OSAVÕTJAD

- MV  võivad osa võtta kõikide üldharidus- ja ametikoolide õpilased, individuaalselt kui ka võistkondlikult, vastavalt vanuseklassidele:

a)      1993 – 1995.a. sündinud;  b) 1996 – 1998.a. sünd.; c) 1999.a. sünd. ja nooremad

-          igal õpilasel (tüdrukul, poisil) on õigus võistelda ainult oma vanuseklassis

-          igal võistlejal peab kaasas olema õpilaspilet

 

REGISTREERIMINE

-  võistkondadel registreerida hiljemalt 12.aprilliks 2011.a. tel.52-06092 H.Merilaine

-  MV korraldajale tuleb esitada vähemalt pool tundi enne võistluste algust:

a)  tehniline ülesandmisleht (võistleja perekonna ja eesnimi, täpne sünniaeg)

b)  võistkonna esindaja tasub osavõtumaksu, mis on igalt võistlejalt 2 eurot.

 

KORRALDUS, LÄBIVIIMINE  ja  TULEMUSTE ARVESTAMINE

-          MV  korraldab Eesti Koroonamänguliit, Pärnumaa KMK Ring ja SK Vaablane

-          tehniliseks läbiviijaks on peakohtunik Heino Merilaine ja peasekretär Guido Trees, koos kohtunikekoguga.

-          rakendatakse Eestis kehtivaid male, kabe, koroona, lauatennise võistlusmäärusi, vastavalt tehnilistele tingimustele.

-          mängitakse vähemalt 7 vooru `sveitsi süsteemis, males a`5 min. ja kabes a`3min.

mõtlemisaega mõlemale ja 2 partiid; koroonas 2 geimi ja lauatennises 2 setti 11punktini.

-          paremusjärjestus määratakse punktide kogusummaga, kusjuures võit annab igas mänguliigis 2 punkti, viik 1 ja kaotus 0 punkti.Võrdsete punktide korral arvestatakse šveitsi süsteemi korral Bucholzi koefitsienti, selle võrdsuse korral progresseeruvat koefitsenti.

-          ringsüsteemi võrdsete punktide korral määrab paremuse:

a)  omavaheline matś (matśide suhe), b) võitude arv, c) Bergeri koefitsienti.

-          võistkondlikku arvestusse läheb 6 parema võistleja tulemused, kusjuures võistlejate paigutamine võistlusklassidesse on vaba.

-          esikoht igas võistlusklassis annab 15 punkti, II koht 14 p., III – 13 jne.

-          võistkondliku arvestuse võrdsuse korral saab parema koha võistkond, kellel on rohkem võistlusklasside esikohti, teisi kohti jne.

INVENTAR

-          igal võistlejal kaasa võtta koroona kii, lauatennise reket ja pall, vahetus jalatsid ning sportlik riietus.

AUTASUSTAMINE

-          iga vanuseklassi kolme paremat (tüdrukut ja poissi) autasustatakse Eesti MV medali ja diplomiga. Võitja võistkonda karika ja diplomi, II ja III kohta diplomiga.

ÜLDISELT

-    kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav klubi või üksikisik, koos eelpool mainitud  osavõtumaksuga

-    kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab korraldaja, koos võistkondade esindajatega  tuginedes võistlusmäärustele.                         

  

 

 

 

       Eesti Koroonamänguliit

       Pärnumaa KMK Ring

       SK  Vaablane