Raasiku valla 2011 a koroona meistrivõistlused

 

EESMÄRK

v                  Hoogustada koroonamängu Harjumaa Raasiku vallas ja tema klubides.

v                  Tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni

v                  Selgitada välja Raasiku valla 2011.a. meistrid ja paremusjärjestus naiste ning meeste üksikmängudes, nais- ja meespaaris- ning segapaarismängus.

AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

v                     Raasiku valla 2011 a meistrivõistlused (edaspidi MV) meeste üksik- ja paarismängus toimuvad Raasiku Rahvamajas 22. jaanuaril 2010 a algusega kell 10.00.

v                    Raasiku valla 2011 a MV naiste üksik- ja paaris- ning segapaarismängus toimuvad Raasiku Rahvamajastalvel 2011 a (täpsustamisel) algusega kell 10.00.

v                  Võistlejate nimeline registreerimine toimub Raasiku Rahvamajas võistluspäeval kella 9.30- 9.50 üksikmängudeks ja võistlejate loosimine kell 10.00, paarismängudeks toimub registreerumine üksikmängude toimumise ajal...

OSAVÕTJAD

v                 MV saavad osa võtta kõik Raasiku vallas elavad, töötavad, Raasiku valla koolides õppivad või Raasiku valla spordiklubidesse kuuluvad  koroonahuvilised. Noorte osalemist MV ei piirata.

v                MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused

KORRALDUS; LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

v                  MV korraldab ja viib läbi Peningi Koroonamänguklubi.

v                  Mängitakse Eestimaal alates 01.01.1995 a. kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite  järgi

v                 MV mängitakse vastavalt võistlejate arvule, üksikmängus kuni 12 võistleja korral turniirisüsteemis, enama võistlejate arvu korral otsustab kohtunike kogu kas mängitakse alagruppides või Šveitsi süsteemis.

v                  Kõik mängud toimuvad parem 4 geimist (3:0, 2:2, või 3:1 seisuni).

v                  Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi. Võrdsete punktide otsustab ringsüsteemis paremuse omavaheline mäng, suurema arvu võistlejate võrdsete punktide korral otsustab kõigepealt geimide vahe, selle võrdsuse korral Sonneborn- Bergeri süsteemi. Suurima koefitsiendi saanud võistleja saab võrdsete punktide korral parema koha. Šveitsi süsteemi korral kasutatakse Bucholtzi koef. (paaritu arvu võistlejate korral B-1 nõrgim), selle võrdsuse korral progresseeruvat koef.

INVENTAR

v                  Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus

v                  Mängitakse korraldaja poolt välja antavate löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet.

AUTASUSTAMINE

v                  Korraldav Peningi Koroonamänguklubi autasustab parimaid auhindade ja diplomitega..

MAJANDAMINE

v                  Kõik võistlusega seotud kulud tasub võistleja, osavõtumaksu ei ole. Avatud on 100 m eemal kauplus.

ÜLDISELT

v                  Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele

Juhendi koostas Guido Trees.