EESTI

KOROONAMÄNGULIIT

KOROONA UNION OF ESTONIA

                    80001 Pärnu pk 51 Tel GSM +372 5206 092

                    Reg nr 80094660 a/a 10902000927006 Ühispank

Eesti 2012. a. (XXVI) KOROONA   MEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND PAARISMÄNGUDES

EESMÄRK

Hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades, tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni, selgitada välja Eesti 2012 a parimad paarismängijad.

AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

Eesti 2012.a. meistrivõistlused (edaspidi MV) toimuvad nais- ja meespaaridele Aruküla Põhikooli Spordisaalis 05. veebruaril ja segapaaridele Haiba Spordisaalis 03. märtsil algusega kell 10.00
Paaride registreerimine toimub võistluspäeval kella 9.15- 9.45 ja loosimine kell 9.55
a) Korraldajad ootavad osalevatelt klubidelt ülesandmislehti, kus peab olema märgitud: Võistlejate nimi, sünniaasta, kehtiv järk ning arsti kinnitus võistleja lubamise kohta võistlustele (selle puudumisel lubatakse võistlema ka võistlejad, kes ülesandmislehel kinnitavad allkirjaga, et vastutavad ise oma tervise eest).
b) Klubide esindajad tasuvad osavõtumaksu, mis on paaril 4.- (neli) eurot.

OSAVÕTJAD

MV saavad osa võtta kõik Eestimaa elanikud, kes on EKML klubide liikmed ja on tasunud 2012 a. liikmemaksu; MV osavõtjate arvu ei piirata, kuid vaatamata soole mitte nooremad kui 11 aastat. MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused.

KORRALDUS; LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

MV korraldab ja viib läbi Eesti Koroonamänguliit koos Koroonamänguklubidega Peningi KMK ja Haiba SK, peakorraldajad Arukülas Guido Trees ning Haibas Andres Bahovski koos võistluste kohtunikekoguga.
Mängitakse Eestimaal alates 01.01.1995 a. kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite järgi.
MV mängitakse vähemalt 7 vooru šveitsi süsteemis meespaaridel ja segapaaridel (otsustavad klubide esindajad), võitjaks tuleb enam punkte kogunud paar. Võrdsete punktide korral on koefitsiendiks vastasmängijate punktide summa-nõrgim tulemus (B-m), järgmisena Bergeri koefitsient ja Bucholzi ning progresseeruv koefitsient.
Naispaaride võistlussüsteem selgub sõltuvalt osalejate arvust, kuni 10 paari korral turniirisüsteem, enama paaride arvu korral vähemalt 6 mängu; alagruppides või shveitsi süsteemis.
Mängitakse “parem 4 geimist” (3:0, 2:2, 3:1 seisuni) ja paarile annab võit 4, viik 2 ja kaotus 0 punkti.
Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus, soovitav klubile ühtne võistlusvorm.
Mängitakse kohtunike poolt välja antavate löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet.

AUTASUSTAMINE ja MAJANDAMINE

Eesti Koroonamänguliit autasustab medalite ja diplomitega kolme paremat paari. Kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav klubi, koos eelpoolmainitud osavõtumaksuga. Osalemistasudest laekunud rahast arvestatakse 50 % rahaliseks auhinnaks, 30 % on korralduskulud ja 20 % kohtunike tasuks. Kui osalemistasudest ei laeku piisavalt raha, et katta korralduskulutusi, tasub puuduva osa EKML oma eelarvest.
Võistluse algul nimetab kohtunike kogu juhatus (esimees Mihkel Lepist) ametisse zürii (vähemalt 3 liiget), kes jälgib võistluse läbiviimist ja kinnitab võistluste tulemused arvestamiseks edetabelivõistlusena, abistades ühtlasi vajadusel kohtunikke.
Korraldaja püüab leida toitlustamisvõimaluse.

ÜLDISELT

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele.

Juhendi koostas Guido Trees (tel 52 78 829), kooskõlas EKML-i juhatuse otsustega (EKML laiendatud juhatuse protokoll nr 35, (17.12.2011 a, Saugal), kalenderplaani ja edetabeli põhimõtete kinnitamine Ekmlpr_35_17dets2011 ) ja EKML ning EOK vahel sõlmitud koostöölepingule.