EESTI 2013. a noorte INDIVIDUAALSE  novusmängu 

meistrivõistluste juhend.

 

 

EESMÄRK:               1. Propageerida rahvusvahelise tunnustusega koroonamängu läti laual (novusmängu) Eestis.

                                    2. Selgitada Eesti 2013. a noortemeistrid.

                                   3. Valmistuda rahvusvahelisteks võistlusteks.

                                   

AEG JA KOHT:        Võistlused toimuvad Tihemetsa Spordihoones, 14. aprillil  2013

Võistluse algus on 10.00.

 

OSAVÕTJAD:          Meistrivõistlustele lubatakse kõiki Eesti Novuse Liidu klubide liikmeid, kellel on võistluspäevaks tasutud ENL 2013. a. litsentsitasu. Samuti ei tohi klubidel ja võistlejatel olla muid võlgnevusi ENL ees, ega distsiplinaarkaristusi.

 

KORRALDUS:         Mängitakse 2008. a välja antud rahvusvaheliste reeglite järgi.

Neidude  ja noormeeste (sündinud 1995 a ja hiljem) turniir  toimub kuni 14 võistleja koral ringsüsteemis.

Enama võistlejate arvu korral otsustab võistlussüsteemi kohtunikekogu.

Kõik mängud toimuvad „parem 6-st“(4:0, 4:1, 4:2 või 3:3). Võit annab 2 p, viik 1 p ja kaotus 0 p. Võrdsete punktide korral otsustab:

1)      omavaheline mäng (-ud) ja nende settide vahe)

2)      üldine settide vahe

3)      Bergeri koefitsient.

 

AUTASUSTAMINE: Kolme paremat neidu ja noormeest autasustatakse Eesti Meistrivõistluste medalitega ja diplomitega ning auhinnaga. Võistlus on üks etappidest noorte 2013 aasta koroona seeriavõistlusel.

 

MAJANDAMINE:   Võistlustele lähetamisega seotud kulud kannab lähetaja. Osavõtutasu võistluspäeval ei ole. Võistluspaigas töötavad läheduses kauplus ja toitlustusasutus.

 

INVENTAR:              Igal võistlejal kaasa võtta kii, löögiketas ja sportlik riietus.

 

ÜLDISELT:               Kõik juhendis määratlemata küsimused ja tekkida võivad olukorrad lahendab kohtunikekogu.

 

Juhendi koostas G. Trees (telefoni nr. 5278829).