Raasiku valla 2013 a koroona meistrivõistlused

 

EESMÄRK

-                  Hoogustada koroonamängu Harjumaa Raasiku vallas ja tema klubides.

-                  Tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni

-                  Selgitada välja Raasiku valla 2013.a. meistrid ja paremusjärjestus naiste ning meeste üksikmängudes, nais- ja meespaaris- ning segapaarismängus.

AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

-                     Raasiku valla 2013 a meistrivõistlused (edaspidi MV) meeste ja naiste üksikmängus toimuvad Raasiku Rahvamajas 31. märtsil 2013 a algusega kell 10.00.

-                     Raasiku valla 2013 a meistrivõistlused (edaspidi MV) naispaaris- ja segapaarismängus toimuvad Raasiku Rahvamajas 31. märtsil 2013 a algusega ca kell 12-13.

-                    Raasiku valla 2013 a MV meespaarismängus toimuvad Raasiku Rahvamajas 2013 a .............(aeg täpsustub) algusega kell 10.00.

-                  Võistlejate nimeline registreerimine toimub Raasiku Rahvamajas võistluspäeval kella 9.30- 9.50 üksikmängudeks ja võistlejate loosimine kell 10.00, paarismängudeks toimub registreerumine üksikmängude toimumise ajal.

OSAVÕTJAD

-                 MV saavad osa võtta kõik Raasiku vallas elavad, töötavad, Raasiku valla koolides õppivad või Raasiku valla spordiklubidesse kuuluvad  koroonahuvilised. Vanusega osalemist MV ei piirata.

-                MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused

KORRALDUS; LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

-                  MV korraldab ja viib läbi Peningi Koroonamänguklubi.

-                  Mängitakse Eestimaal alates 01.01.1995 a. kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite  järgi

-                 MV mängitakse vastavalt võistlejate arvule, üksikmängus kuni 12 võistleja korral turniirisüsteemis, enama võistlejate arvu korral otsustab kohtunike kogu kas mängitakse alagruppides või Šveitsi süsteemis.

-                  Kõik üksikmängud toimuvad parem 6 geimist (3:3, 4:0, 4:2, või 4:1 seisuni).

v                  Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi. Võrdsete punktide otsustab ringsüsteemis paremuse omavaheline mäng, suurema arvu võistlejate võrdsete punktide korral otsustab kõigepealt geimide vahe, selle võrdsuse korral Sonneborn- Bergeri süsteemi. Suurima koefitsiendi saanud võistleja saab võrdsete punktide korral parema koha. Šveitsi süsteemi korral kasutatakse Bucholtzi koef. (paaritu arvu võistlejate korral B-1 nõrgim), selle võrdsuse korral progresseeruvat koef.

INVENTAR

-                  Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus

v                  Mängitakse korraldaja poolt välja antavate löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet.

AUTASUSTAMINE

-                  Korraldav Peningi Koroonamänguklubi autasustab parimaid auhindade ja diplomitega..

MAJANDAMINE

-                  Kõik võistlusega seotud kulud tasub võistleja, osavõtumaksu ei ole. Avatud on 100 m eemal kauplus.

ÜLDISELT

-                  Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele

Juhendi koostas Guido Trees.