Kinnitatud:                    

                                                                                                        . jaanuar 2013.a nr ….   

                                                                                               Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

                                                                                          juhataja Rein Ilves 

 

Tallinna linna  2013. a  MEISTRIVÕISTLUSED KOROONA  ÜKSIKMÄNGUDES

 

J U H E N D

I  EESMÄRK

1. Pakkuda võistlemise võimalusi Tallinna linna koroonamängu huvilistele.
2. Selgitada Tallinna linna 2013.a meistrid ja noortemeistrid (poisid ja tüdrukud sündinud 1995 ja hiljem) koroona üksikmängudes. 3. Arvestada Tallinna meistrivõistlusi etapina noorte 2013 aasta seeriavõistlusel, samuti täiskasvanute aasta edetabelis.

II  AEG JA KOHT

3. Võistlused toimuvad  Aruküla Põikoolis. Noorte ja  täiskasvanute meistrivõistlused 20. aprillil 2013, algus k 10.00.

III  REGISTREERIMINE

4. Eelregistreerimine. Võistluse parema korralduse huvides on suurema arvu võistlejatega esindatud spordiklubidel (või koolidel) soovitav teostada arvuline eelregistreerimine ( kirjas peab olema võistleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukoht (omavalitsus), töökoht (ja asukoht), klubiline ja/või kooliline kuuluvus).
Eelregistreerimist saab teostada: Tel:  52 78 829, Guido Trees või e-post:  ekml@hot.ee.
5. Võistlejate nimeline registreerimine toimub võistluspäeval kell 9.20 - 9.40. Võistlustele registreerimiseks palume suurema arvu võistlejatega esindatud spordiklubidel võistluspäeval esitada võistlejate andmetega registreerimisleht.

IV  OSAVÕTJAD

6. Võistlustest lubatakse osa võtta kõikidel Tallinna territooriumil elavatel või töötavatel sportlastel, Tallinna koolide õpilastel või Tallinna spordiklubide liikmetel. Osavõtjate arvu võistlustel ei piirata.
7. Väljaspool võistlust lubatakse osaleda ka mitte- Tallinna linna sportlastel.
Kõigile täiskasvanutele kehtib osavõtumaks  3 € võistleja kohta, noortele sündinud 1998 ja hiljem tasuta, noortele sündinud 1995-1997 a 1 € võistleja kohta.
Kõik Tallinna noormängijad osalevad tasuta.

V  KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

8. Võistlused korraldab ja viib läbi Peningi Koroonamänguklubi koos Tallinna Linna Spordi- ja Noorsooametiga ning võistluste kohtunikekoguga.
Võistlused viiakse läbi Eestis 1994.a kinnitatud rahvusvaheliste võistlusmääruste kohaselt.
9. Nii täiskavanute kui ka noorte (poisid ja tüdrukud sünd 1995 a ja hiljem) paremusjärjestuse selgitamise võistlussüsteem sõltub võistlejate arvust ja otsustab kohtunikekogu.
10. Mängitakse “parem kuuest” geimist (4:2, 4:1; 4:0;3:3).
11. Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi.
12. Võrdsete punktide korral selgitab paremuse Bucholzi koefitsient-nõrgim vastane, selle võrdsuse korral Bergeri koef, edasi progresseeruv koefitsient.

VI  AUTASUSTAMINE

13. Individuaalarvestuses võitjaid (ka noorteklassides) autasustatakse Tallinna linna mälestusmeenega, I - III kohale tulnud Tallinna linna sportlasi autasustatakse Tallinna meistrivõistluste medali ja Tallinna linna diplomiga. Eriauhinnaga autasustatakse vähemalt 4 võistleja olemasolu korral parimaid 1998 a ja hiljem sündinud noormängijaid.
14. Võistlustel osalenud külalisvõistlejad Tallinna linna medalitega autasustamisele ei kuulu, kuid osalevad üldarvestuses auhindamisel.

VII  MAJANDAMINE

15. Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kannab Peningi Koroonamänguklubi koostöös Tallinna Linna Spordi- ja Noorsooametiga. Võistlejate lähetamisega ja toitlustamisega seotud  kulutused kannavad sportlased ise või neid lähetanud organisatsioonid. Võistluspäeval on avatud lähedal kauplus.

VIII  ÜLDISELT, INVENTAR

16. Kõikidel võistlejatel palume kaasa võtta kiid ja vahetusjalanõud. Laudade “määrimiseks” kasutatakse ainult boorhapet. Mänguseibidena kasutatakse läti mänguseibe ning löögiketastena kasutatakse tehnilistele nõuetele vastavaid löögikettaid. Isikliku löögiketta puudumisel on löögikettad kõigil mängulaudadel korraldaja poolt (st tohib mängida isikliku löögikettaga, kuid võib kasutada ka korraldaja poolt laudadele asetatud löögikettaid. Võistluslaudadeks on nö läti Novuse koroonalaud, millistel toimuvad ka rahvusvahelised võistlused.
17. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu (peakorraldaja Guido Trees) koos võistluste züriiga kohapeal.

Juhendi koostas:
Peningi Koroonamänguklubi president Guido Trees
MTÜ Eesti Novuse Liidu juhatuse liige
Eesti Koroonamänguliidu juhatuse liige, www.koroona.ee
Eesti koroonakohtunike kogu juhatuse liige
Eesti 2013 aasta noorte seeriavõistluse koordinaator