XV Raasiku 2014 aasta lahtise karikavõistluse üksikmängus juhend
   
Eesmärk Populariseerida koroonamängu, tihendada koroonavõistluste kalendrit, anda koroonahuvilistele võimalus sügishooaja algul jõudu proovida.
Aeg ja koht Võistlus toimub laupäeval, 20. septembril 2014. a. Raasiku Rahvamajas, algus k 10.00.
Registreerimine võistluspaigas kell 09.15 - 09.45. Oma tulekust-teelolekust võib teatada ka telefonil 52 78 829.
Juhtimine Võistluse korraldab PENINGI Koroonamänguklubi.
Osavõtjad Osa võivad võtta koroonamängijad, kes järgivad Eestis kehtivaid (rahvusvahelisel laual alates 2008 a kehtivad) koroonamängureegleid.
Võistluse läbiviimise kord

Võistlussüsteem sõltub osalejate arvust, kuid vähemalt 9 mängu, kas ring (alagruppidega) või šveitsi süsteemis. Mängitakse "parem 6-st" geimist, võidu eest 1, viigi eest 0,5 punkt. Võrdsete punktide korral otsustab šveitsi süsteemis 1. Bucholz-m, 2. Berger, 3. progresseeruv koefitsient. Ringsüsteemis 1. omavaheline mäng, 2. Berger, 3. geimide vahe ja suhe

Inventar Igal võistlejal kaasa võtta kii ja vahetusjalanõud.
Mängitakse läti laual, laua määrimiseks kasutatakse boorhapet.
Löögikettad ja mänguseibid on korraldaja poolt laual, kuid tohib kasutada isiklikku nõuetekohast löögiketast.
Vajadusel toimub joobe kontroll ja patustajate ärasaatmine, kohapeal mõõteseade. (Vastavalt 2014 a Raasiku valla täiendatud korrakaitsenõuetele.)
Autasustamine Karikavõitja saab mälestuskarika. PENINGI KMK poolt väljapandud rändavale karikale graveeritakse võitja nimi. Eriauhinnad on parimale noormängijale (sünd 1996 ja hiljem), parimale võistlejale Raasiku vallast ning võistluse noorimale osalejale, samuti võistlejale, kes lööb rohkem kordi 8 nuppu auku ühe löögikorraga. Autasustamise lõpul loositakse kõigi osalejate vahel välja täiendav eriauhind.
Majandamine

Iga võistleja osavõtumaks on 4 eurot, noormängijatel (sünd 1996 -1998) 1 euro ning noortel 1999 ja hiljem sündinud tasuta.
Võistluspäeval on avatud Raasiku toidupood (ca 100 m)

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu, eesotsas peakohtunik Guido Trees, tuginedes kehtivatele võistlusmäärustele.

Koostas:
G. Trees, tel. 52 78 829). E-mail: peningi@hot.ee,
Kaart kohale jõudmiseks