VI SOOKUNINGA KARIKAS

 

 

 

 

 

 

JUHEND

Text Box: Sookuninga raba Pärnumaal Läti piiri lähedal

 

I Eesmärk

·        Koroonamängu populariseerimine noorte hulgas, võistlusvõimaluste pakkumine

 

II Aeg, koht ja osalejad

·        Võistlused toimuvad 24. mail 2015. a Pärnumaal Tihemetsa Spordisaalis.

·        Võistlejate registeerimine  12.15-12.45, loosimine algab kell 13.00.

·        Võistlus on EKML-i kalenderplaanis ja on üks  noorte seeriavõistluse etappidest.

III Võistluste süsteem

·        Sõltuvalt osavõtjate arvust mängitakse kas ring- või Šveitsi süsteemis. Piisava arvu osalejate korral võistlevad  eri vanusegrupid ja/või tüdrukud-poisid eraldi.
Mängitakse „parem 4-st“, võit annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti. Võrdsete punktide juures on ringsüsteemis olulisim omavaheline mäng, järgnevad Bergeri koefitsient ja üldine geimide vahe; šveitsis süsteemi korral on koefitsientide järjekord: Berger ja progresseeruv.  

IV Osavõtu tingimused

V Autasustamine

·        Võistluste kolme parimat autasustatakse diplomite ja medalitega, vanusegruppide võitjaid karikatega. Võistlust toetab Kultuurkapital, korraldajal on õigus välja panna eriauhindu.

 

 

KÕIK JUHENDIS MÄÄRATLEMATA KÜSIMUSED LAHENDAB KOHTUNIKEKOGU, TUGINEDES KEHTIVATELE KOROONA VÕISTLUSMÄÄRUSTELE.


Peakorraldaja Viire Talts (56 676 212, viiretalts@gmail.com),

peakohtunik Guido Trees (52 78 829).