XIII koroonaturniiri KULDNE KEPP juhend

Turniiri eesmärk:
1. Populariseerida koroonamängu Saare maakonnas kui huvitavat spordiala, kus osaleda saavad erivanuses inimesed.
2. Ühendada maakonna ja vabariigi erinevate klubide harrastajaid ning tõsta sportlikku meisterlikkust.

Aeg ja koht, võistlustele registreerimine:
Turniir toimub pühapäeval, 28. augustil  2016 algusega kell 10.00 Orissaare Spordihoones.
Oma osalemisest on soovitav ette teatada Facebookis ürituse lehele, telef 53 828 057 (Mae), e-mailile maemaejaak@gmail.com. Lõplik registreerimine toimub võistluspäeva hommikul 9.30 - 9.50. Osalemistasu ühele võistlejale on 5 eurot. Tasu sisaldab ka lõunasööki.

Võistluste korraldajad:
Võistlust korraldab Mae Nõu koostöös spordiklubiga Saare Mäng. Peakohtunik Mae Nõu, võistluste sekretär Ketlin Kuning. Abikohtunikud määrab peakohtunik enne võistluste algust. 

Osalejad:
Osa võivad võtta kõik koroonamängijad, kes austavad EKML-i poolt kehtestatud reegleid, kohtuniku otsust, kaasvõistlejaid ja spordihoone kodukorda. 

Võistlemise kord ja parimate selgitamine:
Kõik võistlejad (mehed, naised, poisid, tüdrukud) osalevad ühes võistlusnimekirjas, kandideerides kuldsele tiitlile. Mängitakse 9 vooru šveitsi süsteemis, igas geimis 4 mängu. Punktitabelisse saab iga võistleja vastava arvu punkte, st. mitu geimi ta võitis. Võistlejate paremusjärjestuse määrab omavahelistes kohtumistes kogutud punktide üldsumma, võrdsuse korral arvestatakse Bucholtzi koefitsenti, selle võrdsuse korral Bergeri koefitsenti.

Inventar: 
Igal võistlejal kaasa võtta kii ja vahetusjalatsid. Läbiviija poolt on mängudeks vajalik inventar ja laudade määrdeks boorhape. 

Auhinnad:
Korraldaja paneb välja võistlustele väärilised auhinnad. 

Üldine info:
Kõik juhendis määratlemata küsimused ja mängude jooksul tekkinud vaidlused lahendatakse peakohtuniku ja abikohtunike poolt.