Eesti 2017 a võistkondlike (4m + 1n) karikavõistluste juhend

 

Eesmärk         -hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades;

                        -tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni;
     -selgitada välja Eesti 2017 a klubide karikavõitja ja võistkondade (klubide) paremusjärjestus.

Aeg ja koht       -karikavõistlus toimub kolmes etapis algjärgnevalt:

                         Pühapäeval, 08.10.2017, k 10.00    Orissaare Spordihoones    Gunnar Vaho

                         Laupäeval, 04.11.2017, k 10.00    Sauga VSK      Heino Merilaine

                         Laupäeval, 02.12.2017, k 10.00     Sauga VSK              Heino Merilaine

Juhtimine        -võistluste ettevalmistust ja läbiviimist juhib EKML ning juhatuse poolt kinnitatud kohtunikud.

Osavõtjad        -osa saavad võtta kõik EKML-i liikmed;

                        -klubide arvu ega ühest klubist osalevate võistkondade arvu ei piirata:

                        -klubide võistkondi lubatakse komplekteerida klubi liikmetest, kes on tasunud EKML-i 2017 a liikmemaksu;

                        -5.laual mängivad naised, neljal esimesel laual on lubatud mängida nii meestel kui ka naistel (tulemuse saavad naised oma edetabelisse) sõltumata spordijärgust, kuid mehed on naistest laudadel eespool;

                        -kuna karikaetapid lähevad edetabeliarvestusse, on lubatud laenata EKML-i 2017 a liikmemaksu tasunud võistlejaid teistest klubidest;

-etapi jooksul võistkonna laudade järjestuses muudatusi ei tohi teha, erinevatel etappidel võib mängija võistelda sama klubi erinevates võistkondades, st igal võistkonnal peab olema klubiga seostuv nimi (I, II, tublid, tugevad, vms).

Registreerimine -  mandaatkomisjonile esitada igal etapil:

a)      tehniline ülesandmisleht hiljemalt kell 09.30, kinnitatud klubi juhi (või juhtkonna) poolt;

b)      tehnilisel ülesandmislehel peab olema näidatud võistleja perekonna ja eesnimi ja sünniaeg;

c)      klubi (võistkonna) esindaja tasub osavõtumaksu 15.- (viisteist) eurot.

Võistluste        - mängitakse alates 1995 a kehtivate Eesti Koroonamänguliidu poolt vastu võetud rahvusvaheliste võistlusmääruste järgi;

kord                 - võistlus toimub sõltuvalt võistkondade arvust kas šveitsi süsteemis soovitavalt vähemalt 7 vooru

või ringsüsteemis (kuni 10 võistkonna korral)

-          kõik mängud mängitakse „parem 4 geimist“ (2:2. 3:1 või 3:0 seisuni), iga mängu tulemusena annab mäng võistkonna arvesse võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti;

-          võistkondadevahelise paremusjärjestuse määrab omavahelistes kohtumistes kogutud punktide üldsumma. Võrdsete punktide korral määrab ðveitsi süsteemi korral paremuse progresseeruv koefitsient. Võrdsuse korral otsustab järgmisena Bucholzi (-nõrgim) koefitsient, selle võrdsuse korral Bergeri koefitsient. Võimaliku võrdsuse korral arvestatakse järgmisena I laua mängijate kogutud punktisumma, edasi naiste laud, II laud, III laud jne.

-          võistkondade osavõtumaksust (15.- eurot) arvestatakse 50% auhinnaks, 30% on korralduskulud ja 20% kohtunike tasuks

-          võistluse algul nimetab kohtunike kogu juhatus (esimees Mihkel Lepist, liikmed Heino Merilaine ja Guido Trees) ametisse zürii (vähemalt 3 liiget), kes jälgib võistluse läbiviimist ja kinnitab võistluste tulemused arvestamiseks edetabelivõistlusena, abistades ühtlasi vajadusel kohtunikke.

Inventar           -    igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus. Mänguseibid ja löögikettad on kõigil etappidel EKML-ilt.

-          korraldaja vastutab vajaliku inventari eest, sealhulgas boorhape ja löögikettad.

Majandamine   -    kõik võistlustest osavõtuga seotud kulud tasub võistkonda lähetav klubi või võistkond;

-          korraldaja püüab leida toitlustusvõimaluse.

Autasustamine  -    karikavõistluse arvestuses autasustatakse kolme paremat võistkonda rahalise auhinnaga; kolme etapi üldvõitjat autasustatakse rändkarikaga ja kolme paremat võistkonda diplomitega;

-          kolme etapi summas liidetakse etappidel kogutud punktid, punktide võrdsuse korral otsustab paremus viimasel etapil.

Üldiselt            -    edetabelipunkte arvestatakse vastavalt EKML-i 2009 a üldkoosoleku otsusele igal laual võrdselt: võitja 35, edasi 34, 33, …jne, kõik vähemalt 1 punkt.

-    Igal laual selgitatakse paremus võrdsete punktide korral koefitsienti arvestades.
Ringsüsteemi korral omavaheline (või omavahelised) mäng(ud) ja Bergeri koefitsient, ðveitsi süsteemis progresseeruv, selle võrdsuse korral Bucholz-nõrgim koefitsient.

Juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse kohtunikekogu, tuginedes võistlusmäärustele.