EESTI KOROONAMÄNGULIIT

KOROONA UNION OF ESTONIA

80001 Pärnu pk 51 Tel 44 61 739, GSM 52 06 092

Reg nr 80094660 a/a 10902000927006 Ühispank

Eesti 2017. a. Noorte KOROONA MEISTRIVÕISTLUSED ÜKSIKMÄNGUDES

juhend

EESMÄRK

Hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades maakondades; tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni, selgitada välja Eesti 2017 a noortemeistrid neidude noormeeste hulgas kuni 18-aastased, st sündinud 1999 a ja hiljem.

AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

Eesti 2017 a noorte meistrivõistlused koroona üksikmängus, (edaspidi MV) toimuvad Tihemetsa Spordihoones 03. detsembril 2017 a, algusega kell 10.00.
Võistlejate nimeline registreerimine toimub Tihemetsa Spordihoones võistluspäeval kella 9.30- 9.50 ja võistlejate loosimine kell 10.00; korraldajad ootavad osalevatelt klubidelt võistlejate arvulist eelregistreerimist hiljemalt 02. detsembriks 2017 a. tel 56676212; võistluse peakorraldaja Viire Talts.
Klubide nimekirjad tuleb esitada mandaatkomisjonile vähemalt pool tundi enne võistluste algust:
a) tehniline ülesandmisleht, mis on kinnitatud klubi esindaja poolt
b) klubide esindajad tasuvad osavõtumaksu, mis on igal võistlejal (EKML liikmemaksu tasumine), 1.- (üks) euro; lisaks liikmemaksule osalustasu ei ole.
c) vajaduse korral isikut tõendav dokument (pass, õpilaspilet vms)

OSAVÕTJAD

Noorte MV saavad osa võtta kõik Eestimaa elanikud, kes on EKML klubide liikmed ja on tasunud 2017 aasta hooaja liikmemaksud. Noorte MV osavõtjate arvu ei piirata, kuid vaatamata soole reeglina mitte nooremad kui 11 aastat (erandina ka nooremad).
Noorte MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused.

KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

MV korraldab ja viib läbi Eesti Koroonamänguliit koos MTÜ-ga Sookuninga ja võistluste kohtunikekoguga.
Mängitakse Eestimaal alates 01.01.1995 a kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite järgi.
MV mängitakse vastavalt võistlejate arvule, kuni 10 võistleja korral turniirisüsteemis. Enama võistlejate arvu korral mängitakse alagruppides (omavahelisi mänge kaasa võttes) või enam kui 16 võistleja korral 7 vooru šveitsi süsteemis.
Kõik mängud toimuvad parem 4 geimist (3:0, 2:2, või 3:1 seisuni) ja isiklikule kaardile annab võit 2, viik1 ja kaotus 0 punkti.
Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi. Võrdsete punktide otsustab turniirisüsteemis mängimise korral paremuse omavaheline mäng (omavahelised punktid), järgneb Bergeri koefitsient ja geimide üldine vahe. Šveitsi süsteemis mängimise korral arvestatakse Bucholzi, järgnevad Bergeri ja progresseeruv koefitsient. Suurema koefitsiendi saanud võistleja saab võrdsete punktide korral parema koha. Ringsüsteemi korral otsustab võrdsete punktide korral paremuse omavaheline mäng(ud), Bergeri koef ning geimide vahe ning suhe.

INVENTAR

Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus.
Mängitakse korraldaja poolt välja antavate löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet.

AUTASUSTAMINE

Eesti Koroonamänguliit autasustab sümboolikaga medalite ja diplomitega kolme paremat neidu ja noormeest.
Vähemalt 4 võistleja olemasolul on korraldajal õigus välja panna eriauhindu ja autasustada eraldi nooremaid vanusegruppe (sündinud 2002 ja hiljem).
Võistlusel kogutud tulemuspunktid lähevad noortevõistluste kompleksarvestuse etapina arvesse vastavalt noorte 2017. aasta seeriavõistluse reglemendile.

MAJANDAMINE

Kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav klubi või üksikisik.
Avatud on ca 500 m eemal kauplus.

ÜLDISELT

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele.