EESTI

KOROONAMÄNGULIIT

KOROONA UNION OF ESTONIA

80001 Pärnu pk 51. Tel 52 06 092.
Reg nr 80094660
a/a 10902000927006 SEB

Eesti 2017 a (XXXII) KOROONA VÕISTKONDLIKE MEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND

EESMÄRK

Hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades, tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni.
Selgitada välja Eesti 2017 a parim klubi ( võistkonnas 8 meest ja 2 naist ).

AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

Eesti 2017 a meistrivõistlused (edaspidi MV) toimuvad Sauga Valla Spordikeskuses 18. veebruaril 2018 a. Algus kell 10.15.
Võistkondade registreerimine toimub Sauga Valla Spordikeskuses võistluspäeval kella 09.30- 09.45.
Esindajate osavõtul loosimine kell 09.50.
Korraldajad ootavad osalevatelt klubidelt võistkondade ülesandmislehti, kus võistkonna laudade järjestus peab vastama mängijate kvalifikatsioonile (kõrgema järguga mängijad eespool).
Võistkonna ülesandmislehel peab olema märgitud Võistleja nimi, sünniaasta, kehtiv järk ning arsti kinnitus võistleja lubamise kohta võistlustele. Selle puudumisel lubatakse võistlema ka võistlejad, kes ülesandmislehel kinnitavad allkirjaga, et vastutavad ise oma tervise eest.
Mehed on võistkonnas naistest eespool laudadel, ka naiste kõrgema järgu korral. Klubide esindajad tasuvad osavõtumaksu, mis on võistkonnalt 30 .- (kolmkümmend) eurot.

OSAVÕTJAD

MV saavad osa võtta kõik Eestimaa elanikud, kes on EKML klubid liikmed ja on tasunud EKML-ile 2017 a liikmemaksu (klubide liikmemaks 20 eurot ning võistlejatel 3 € täiskasvanu ja 1 € noortel, sündinud 1999 ja hiljem). MV osavõtjate arvu ei piirata, kuid vaatamata soole reeglina mitte nooremad kui 11 aastat. MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused.

KORRALDUS; LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

MV korraldab ja viib läbi Eesti Koroonamänguliit koos Koroonamänguklubiga RING, peakohtunik Heino Merilaine ja võistluste kohtunikekoguga. Mängitakse Eestimaal alates 01.01.1995 a kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite järgi. MV mängitakse turniirisüsteemis kuni 10 võistkonna korral, võitjaks tuleb enam punkte kogunud võistkond.
Võrdsete punktide arvu korral otsustab võistkondade omavaheline mäng, selle võrdsuse korral on eelis enam matsivõite saavutanud võistkonnal, ka selle näitaja võrdsuse korral otsustab Bergeri koefitsient. Selle võrdsuse korral otsustab 1. laua tulemus, võrdsuse korral 2. laud , 3.jne
Mängitakse parem 4 geimist ” (3:0, 2:2, 3:1 seisuni ja võistkonnale annab iga mängija võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti. Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus, soovitav klubile ühtne võistlusvorm.
Mängitakse kohtunike poolt välja antavate löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet.

AUTASUSTAMINE

Eesti Koroonamänguliit autasustab medalite ja diplomitega kolme paremat võistkonda.

MAJANDAMINE

Kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav klubi koos eelpoolmainitud osavõtumaksuga.

ÜLDISELT

Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele.