Eesti 2020 a koroona võistkondlike (4m + 1n) karikavõistluste juhend

 

Eesmärk        

 • hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades;
 • tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni;
 • selgitada välja Eesti 2020 a klubide karikavõitja ja võistkondade (klubide) paremusjärjestus.

  Aeg ja koht
  -karikavõistlus toimub kolmes etapis algjärgnevalt:

 • Laupäeval, 10.10.2020, k 10.10 Sauga Spordisaalis, peakorraldaja Heino Merilaine; Gunnar Vaho, Guido Trees.
 • Pühapäeval, 08.11.2020, k 10.10 Orissaare Spordihoones, peakorraldaja Gunnar Vaho; Heino Merilaine, Guido Trees.
 • Laupäeval, 12.12.2020, k 10.10 Raasiku Spordihoones, peakorraldaja Guido Trees; Heino Merilaine, Gunnar Vaho.

  Juhtimine
  -võistluste ettevalmistust ja läbiviimist juhib EKML juhatus ja juhatuse poolt kinnitatud kohtunikud.

  Osavõtjad

 • osa saavad võtta kõik EKML-i liikmed;
 • klubide arvu ega ühest klubist osalevate võistkondade arvu ei piirata:
 • klubide võistkondi lubatakse komplekteerida klubi liikmetest, kes on tasunud EKML-i 2020 a liikmemaksu;
 • 5.laual mängivad naised, neljal esimesel laual on lubatud mängida nii meestel kui ka naistel (tulemuse saavad naised oma edetabelisse) sõltumata spordijärgust, kuid mehed on naistest laudadel eespool;
 • kuna karikaetapid lähevad edetabeliarvestusse, on lubatud laenata EKML-i 2020 a liikmemaksu tasunud võistlejaid teistest klubidest;
 • etapi jooksul võistkonna laudade järjestuses muudatusi ei tohi teha, erinevatel etappidel võib mängija võistelda sama klubi erinevates võistkondades, st igal võistkonnal peab olema klubiga seostuv nimi.

  Registreerimine
  -  mandaatkomisjonile esitada igal etapil:

  a)      tehniline ülesandmisleht kell 9.30-9.50, kinnitatud klubi juhi (või juhtkonna) poolt;

  b)      tehnilisel ülesandmislehel peab olema näidatud võistleja perekonna ja eesnimi ja sünniaeg;

  c)      klubi (võistkonna) esindaja tasub osavõtumaksu 20.- (kakskümmend) eurot (st 4 €/in).

  Võistluste kord

 • mängitakse alates 1995 a kehtivate Eesti Koroonamänguliidu poolt vastu võetud rahvusvaheliste võistlusmääruste järgi;
 • võistlus toimub sõltuvalt võistkondade arvust kas šveitsi süsteemis soovitavalt vähemalt 7 vooru või ringsüsteemis (kuni 10 võistkonna korral)
 • kõik mängud mängitakse „parem 4 geimist“ (2:2. 3:1 või 3:0 seisuni), iga mängu tulemusena annab mäng võistkonna arvesse võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti;
 • võistkondadevahelise paremusjärjestuse määrab omavahelistes kohtumistes kogutud punktide üldsumma. Võrdsete punktide korral määrab ðveitsi süsteemi korral paremuse Bucholzi koefitsient, selle võrdsuse korral Bergeri koefitsient. Võimaliku võrdsuse korral arvestatakse järgmisena I laua mängijate kogutud punktisumma, edasi naiste laud, II laud, III laud jne. Ringsüsteemi korral on võrdsete punktide korral esmatähtis omavaheline mäng, järgneb Bergeri koefitsient ja edasi tulemus 1., naiste, 2. , 3. ja 4. laual.
 • võistkondade osavõtumaksust (20.- eurot) arvestatakse 50% auhinnaks, 30% on korralduskulud ja 20% kohtunike tasuks.
 • võistluse algul nimetab võistluse läbiviija ametisse zürii (vähemalt 3 liiget), kes jälgib võistluse läbiviimist ja kinnitab võistluste tulemused arvestamiseks edetabelivõistlusena, abistades ühtlasi vajadusel kohtunikke.

  Inventar

 • igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus. Mänguseibid ja löögikettad on kõigil etappidel korraldajalt (EKML).
 • korraldaja vastutab vajaliku inventari eest, sealhulgas boorhape ja löögikettad.

  Majandamine

 • kõik võistlustest osavõtuga seotud kulud tasub võistkonda lähetav klubi või võistkond;
 • korraldaja püüab leida toitlustusvõimaluse.

  Autasustamine

 • igal etapil autasustab EKML oma rahaliste vahendite arvelt medalitega kolme parimat võistkonda.
 • karikavõistluse üldarvestuses autasustatakse kolme etapi üldvõitjat rändkarikaga ja kolme parema võistkonna liikmeid karikate ja diplomitega;
 • kolme etapi summas liidetakse etappidel kogutud punktid, punktide võrdsuse korral otsustab paremus viimasel etapil.

  Üldiselt

 • edetabelipunkte arvestatakse vastavalt EKML-i 2009 a üldkoosoleku otsusele igal laual võrdselt: võitja 35, edasi 34, 33, …jne, kõik vähemalt 1 punkt.
 • igal laual selgitatakse paremus võrdsete punktide korral koefitsienti arvestades.
  Ringsüsteemi korral omavaheline (või omavahelised) mäng(ud), Bergeri koefitsient ja geimide vahe; ðveitsi süsteemis Bucholzi, Bergeri ja progresseeruv koefitsient.

  Juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse kohtunikekogu, tuginedes võistlusmäärustele.