Koroonamänguklubi "PENINGI" lahtise

XXXVI koroona karikavõistluse paarismängus juhend.

Eesmärk :

 • populariseerida koroona paarismängu
 • tihendada paarismängude koroonavõistluste kalendrit
 • anda nais- ja segapaaridele võimalus võimeid meespaaridega võrrelda.

  Aeg ja koht :

 • võistlus toimub pühapäeval, 25. oktoobril 2020 a. Raasiku Rahvamajas.
 • Eelturniir algab 10.00 ning on kavas lõpetada k.17.00-ks,
 • k.17.30 on eriauhindadega autasustamine mängijatele, kes ei pääsenud finaali.
 • Finalistide autasustamine hiljemalt ca 20.00.

  Registreerimine :

 • võistluspaigas kell 9.20 – 9.50.

  Osavõtjad:

 • osa võivad võtta koroonamängijad, kes järgivad Eestis kehtivaid koroonamängureegleid.

  Võistluse läbiviimise kord:

 • eelturniir mängitakse šveitsi süsteemis sõltuvalt osavõtjate arvust 5-7 vooru, et selgitada 4 paremat paari, kellede-vahelistes väljalangemismängudes (nn play-off) selgitatakse 2020. a. karikavõitja.
 • Kõik eelturniiri mängud kestavad kuni 60 minutit, kui geimid pole lõpuni mängitud, otsustab tulemuse peakohtunik, lähtudes lõpetatud geimide tulemustest ja laual olevate seibide arvust (aja lõppedes löögil olija lõpetab oma löögiseerija ning ka temast järgmine mängija saab löögiõiguse kui vastane ei lõpetanud. (võimalik seega ka viigiline tulemus geimis; mängimata geimid arvestatakse viigiks)).
 • Eelturniiri kohtumistes mängitakse kõik 4 geimi, kusjuures iga geimivõit annab 1 punkti.
 • Punktide võrdsuse korral määrab paremuse võistleja Bucholtzi koefitsent (vastasmängijate punktide summa, kusjuures ei arvestata nõrgima vastase tulemust), selle võrdsuse korral Bergeri koefitsent ja progresseeruv koefitsient.
 • Eelturniiri 1. ja 4. ning 2. ja 3. paar selgitavad omavahelistes matšides finaalipääsejad, kusjuures poolfinaalides mängitakse "parem viiest"(s.t. 3 võiduni, alustab eelturniiril parema koha saavutanud paar) ning finaalis on võiduks vaja vähemalt 2-geimine edu ning vähemalt 3 geimivõitu.

  Inventar :

 • Igal võistlejal kaasa võtta kii ja vahetusjalanõud.
 • Laua määrimiseks kasutatakse boorhapet. Löögikettad ja mänguseibid on korraldaja poolt.

  Autasustamine: karikavõitja-paar saab mälestuskarikad.

 • PENINGI KMK poolt väljapandud rändavale karikale graveeritakse võitjate nimed. Esikolmik autasustatakse medalite ja diplomitega. Võitjamedalid on ka parimale nais- ja segapaarile.
 • Eriauhinnad on parimale segapaarile, parimale naispaarile, parimale paarile Raasiku vallast, parimale noortearvestuse paarile (kui mõlemad sünd. 2002 ja hiljem).

  Majandamine:

 • iga paari osavõtumaks on 8 eurot (st võistleja 4 eurot), noormängijatel on (s 2002 ja hiljem) tasuta.
 • Võistluspäeval on avatud ca 100 m eemal toidupood.

  Juhtimine

 • võistluse korraldab PENINGI Koroonamänguklubi, koostöös Raasiku Rahvamajaga;
 • Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu, eesotsas peakohtunik Guido Trees, tuginedes kehtivatele võistlusmäärustele.

 • Varasemad võitjad.