EESTI

KOROONAMÄNGULIIT

KOROONA UNION OF ESTONIA

                    80001 Pärnu pk 51 Tel GSM +372 5206 092

                    Reg nr 80094660 a/a 10902000927006 Ühispank

Eesti 2021. a. (XXXVII) KOROONA   MEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND PAARISMÄNGUDES

EESMÄRK

 • Hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades,
 • tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni,
 • selgitada välja Eesti 2021. a parimad nais- ja meespaarismängijad.

  AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

 • Eesti 2021.a. meistrivõistlused (edaspidi MV) toimuvad nais- ja meespaaridele Raasiku Põhikooli Spordisaalis 20. novembril, algusega kell 10.00
 • Paaride registreerimine toimub võistluspäeval kella 9.15- 9.45 ja loosimine kell 9.55. Hilinejad saavad alustada järgmisest voorust.
  a) Korraldajad ootavad osalevatelt klubidelt ülesandmislehti, kus peab olema märgitud: Võistlejate nimi, sünniaasta, kehtiv järk.
  b) Klubide esindajad tasuvad osavõtumaksu, mis on paaril 10.- (kümme) eurot.

  OSAVÕTJAD

 • MV saavad osa võtta kõik Eestimaa elanikud, kes on EKML klubide liikmed ja on tasunud 2021 a. liikmemaksu;
 • MV osavõtjate arvu ei piirata, kuid reeglina mitte nooremad kui 11 aastat (erandid vanemate nõusolekul).
 • MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused.

  KORRALDUS; LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

 • MV korraldab ja viib läbi Eesti Koroonamänguliit koos kohaliku koroonamänguklubiga, koos võistluste kohtunikekoguga.
 • Mängitakse Eestimaal alates 01.01.1995 a. kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite järgi.
 • MV mängitakse vähemalt 7 vooru šveitsi süsteemis, kusjuures naispaarid ja meespaarid mängivad eraldi.
  Segapaaridel sõltub süsteem osalejate arvust (vähemalt 6 mängu), süsteemi otsustavad klubide esindajad. Võitjaks tuleb enam punkte kogunud paar. Võrdsete punktide korral on Ðveitsi süsteemi korral koefitsiendiks vastasmängijate punktide summa (Buchholzi koef ), järgmisena Bergeri ja progresseeruv koefitsient. Ringsüsteemi korral on olulisim omavaheline mäng (või enama jagaja korral omavahelistes mängudes kogutud punktid), Bergeri koef ja üldine geimide vahe.
 • Mängitakse “parem 4 geimist” (3:0, 2:2, 3:1 seisuni) ja paarile annab võit punkti, viik pool punkti ja kaotus 0 punkti.
 • Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus, soovitav klubile ühtne võistlusvorm.
 • Mängitakse kohtunike poolt välja antavate löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet.

  AUTASUSTAMINE ja MAJANDAMINE

 • Eesti Koroonamänguliit autasustab medalite ja diplomitega kolme paremat nais- ja meespaari.
 • Kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav klubi, koos eelpoolmainitud osavõtumaksuga.
 • Osalemistasudest laekunud raha arvestatakse auhindamiseks, korralduskuludeks ja 20 € kohtuniku tasuks.
 • Võistluse algul nimetab kohtunike kogu ametisse zürii (vähemalt 3 liiget), kes jälgib võistluse läbiviimist ja kinnitab võistluste tulemused arvestamiseks edetabelivõistlusena, abistades ühtlasi vajadusel kohtunikke.

  ÜLDISELT

  Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele.
  Võistlustel järgitakse Kultuuriministeeriumi poolt spordivõistluste korraldamiseks välja antud juhendit.
  Meeldetuletuseks lisaks võistlusmäärustest:

  Eemaldamine võistluselt 14.1. Eriti jämedate võistlusmääruste ja käitumisreeglite rikkumiste eest (alkoholi tarvitamine või suitsetamine võistluspaigas, avalik jõhkrus või mitteaallumine kohtuniku nõudmistele vms), ilma hoiatust tegemata.

  Juhendi koostas Guido Trees (tel 52 78 829), kooskõlas EKML-i juhatuse otsustega.