XXII Raasiku 2021 aasta lahtise karikavõistluse koroona üksikmängus juhend
  
EesmärkPopulariseerida koroonamängu, tihendada koroonavõistluste kalendrit, anda koroonahuilistele võimalus sügishooaja algul jõudu proovida.
Aeg ja koht Võistlus toimub pühapäeval, 19. septembril 2021. a. Raasiku Rahvamajas.
Registreerimine võistluspaigas kell 9.00 - 9.30.
Kuna osalejad alustavad edetabeli järgi ja võistluse alguseks on juba esimesed vastased teada, siis hilinejaid saab loosida ainult kaotusringidesse.
Juhtimine Võistluse korraldab PENINGI koroonamänguklubi.
Osavõtjad Osa võivad võtta koroonamängijad, kes järgivad Eestis kehtivaid (1995a. välja antud) koroonamängureegleid.
 • Vastavalt Terviseameti korraldusele (23.08.2021) saab osaleda, kui on täidetud vähemalt 1 järgnevast:
  1) ta on alla 18-aastane;
  2) ta on erivajadusega, mille tõttu ei ole tema testimine punktis 15 kehtestatud korras tervislikku seisundit arvestades mõistlik;
  3) ta on COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud isik ning esitab enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude kohta tõendi;
  4) ta on tegevusega seotud isik, kelle tööandja on töökeskkonna riskianalüüsis ette näinud ja rakendanud konkreetse tegevuskoha riskide maandamise meetmed, ning nimetatud isik on need nõuded täitnud;
  5) ta on tegevuse eest vastutav isik või tema esindaja või hädaabitööde tegemisega seotud isik
  Lisaks p 15 alusel saab õiguse osaleda ka neg. testitulemuse esitamisel.
 • Võistluse läbiviimise kord

  Võistlejad asetatatakse tabelisse vastavalt 2021. aasta jooksvale individuaalsele edetabelile.
  Edetabeli kohta mitte omavad võistlejad loositakse tabelisse järgnevatele kohtadele.
  Võistlus toimub “olümpiasüsteemis, kaotaja langeb kaotusringi”. Mängitakse parem viiest geimist, s.t. 3 geimivõiduni esimestes ringides. Poolfinaalidest alates mängitakse "parem 7-st", st 4 võiduni. Kaotajad selgitavad kõik kohad ka kaotusringides välja, kusjuures ka kaotusringist on ühe kaotusega võimalik karikavõitjaks tulla.
  Kasutusel on lauatennisemängijate hulgas populaarseks saanud nn "kick-off" tabel. Vt. ajaloost näiteks kaotusringis 2006. a. liikumist

  Inventar Igal võistlejal kaasa võtta kii ja vahetusjalanõud.
  Laua määrimiseks kasutatakse boorhapet.
  Löögikettad ja mänguseibid on korraldaja poolt.
  Autasustamine Karikavõitja saab mälestuskarika. PENINGI KMK poolt väljapandud rändavale karikale graveeritakse võitja nimi . Eriauhinnad on parimale võistlejale Raasiku vallast ning võistluse noorimale osalejale.
  Majandamine

  Iga võistleja osavõtumaks on 5 eurot.
  Võistluspäeval on avatud Raasiku toidupood (ca 100 m) ning kohapeal kohvi ja teejoomise võimalus.

  Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu, eesotsas peakohtunik Guido Trees, tuginedes kehtivatele võistlusmäärustele.

  Koostas:
  G. Trees,
  tel. 52 78 829.

  Kaart kohale jõudmiseks