Allan Vaupere (1962-2017)
III mälestusvõistluse juhend

Eesmärk :

 • populariseerida koroona paarismängu
 • tihendada paarismängude koroonavõistluste kalendrit
 • anda nais- ja segapaaridele võimalus võimeid meespaaridega võrrelda.

  Aeg ja koht :

 • võistlus toimub laupäeval, 18. septembril 2021 a. Raasiku Rahvamajas.
 • Võistlus algab 10.00 ning on võistlussüsteem sõltub osalejate arvust; vähemalt 7 vooru.

  Registreerimine :

 • eelregistreerimine Liis Vauperele hiljemalt 17. septembril tel 5294556, Facebooki ürituse lehel või sõnumiga, kohapeal osalemistasu tasumine kell 9.20 – 9.50.

  Osavõtjad:

 • osa võivad võtta koroonamängijad, kes järgivad Eestis kehtivaid koroonamängureegleid.
 • Vastavalt Terviseameti korraldusele (23.08.2021) saab osaleda, kui on täidetud III osa punktide 14-17, st et saab osaleda, kui on täidetud vähemalt 1 järgnevast:
  1) ta on alla 18-aastane;
  2) ta on erivajadusega, mille tõttu ei ole tema testimine punktis 15 kehtestatud korras tervislikku seisundit arvestades mõistlik;
  3) ta on COVID-19 haiguse läbi põdenud, vaktsineeritud või vaktsineerituga võrdsustatud isik ning esitab enne tegevuses osalemist nimetatud asjaolude kohta tõendi;
  4) ta on tegevusega seotud isik, kelle tööandja on töökeskkonna riskianalüüsis ette näinud ja rakendanud konkreetse tegevuskoha riskide maandamise meetmed, ning nimetatud isik on need nõuded täitnud;
  5) ta on tegevuse eest vastutav isik või tema esindaja või hädaabitööde tegemisega seotud isik
  Lisaks p 15 alusel saab õiguse osaleda ka neg. testitulemuse esitamisel.

  Võistluse läbiviimise kord:

 • Sõltub osalejate arvust, ringsüsteem, alagrupid või shveitsi süsteem.
  Shveitsi süsteemi korral määrab paremuse Bucholzi koefitsient, järgnevad Bergeri koefitsent ja progresseeruv koefitsient.
  Ringsüsteemi korral on olulisim omavaheline mäng, järgneb Bergeri koefitsient ja geimide vahe.

  Inventar :

 • Igal võistlejal kaasa võtta kii ja vahetusjalanõud.
 • Laua määrimiseks kasutatakse boorhapet. Löögikettad ja mänguseibid on korraldaja poolt.

  Autasustamine: karikavõitja-paar saab mälestuskarika.

 • Allan Vaupere rändkarikale graveeritakse võitjate nimed.
 • Turniiri võitjapaarile on rahaline auhind (100€). Võistluse korraldajal on õigus anda välja täiendavaid eriauhindu.

  Majandamine:

 • iga paari osavõtumaks on 10 eurot (st võistleja 5 eurot), noormängijatel on osalemine (s 2003 ja hiljem) 1 euro.
 • Võistluspäeval on avatud ca 100 m eemal toidupood.
 • Kohapeal on võistlejatele ka korraldaja poolt väike kohvilaud soolase ja magusaga.

  Juhtimine

 • võistluse korraldab Liis Vaupere ja PENINGI Koroonamänguklubi, koostöös Raasiku Rahvamajaga;
 • Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu, eesotsas peakohtunik Guido Trees, tuginedes kehtivatele võistlusmäärustele.