Eesti 2023 a koroona võistkondlike (4m + 1n) karikavõistluste juhend

 

Eesmärk        

 • hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades;
 • tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni;
 • selgitada välja Eesti 2023 a klubide karikavõitja ja võistkondade (klubide) paremusjärjestus.

  Aeg ja koht
    karikavõistlus toimub kolmes etapis algjärgnevalt:

 • Pühapäeval, 01.10.2023, k 10.10 Raasiku Spordihoones, peakorraldaja Guido Trees.
 • Pühapäeval, 05.11.2023, k 10.10 Tihemetsa Spordisaalis, peakorraldaja Eiki Lehemets.
 • Pühapäeval, 03.12.2023, k 10.10 Orissaare Spordihoones, peakorraldaja Gunnar Vaho.

  Juhtimine
  võistluste ettevalmistust ja läbiviimist juhib Eesti Koroonamänguliit ja juhatuse poolt kinnitatud kohtunikud.

  Osavõtjad

 • klubide arvu ega ühest klubist osalevate võistkondade arvu ei piirata:
 • klubide võistkondi lubatakse komplekteerida klubi liikmetest, kes on tasunud EKML-i 2023 a liikmemaksu;
 • 5.laual mängivad naised, neljal esimesel laual on lubatud mängida nii meestel kui ka naistel (tulemuse saavad naised oma edetabelisse) sõltumata spordijärgust, kuid mehed on naistest laudadel eespool;
 • kuna karikaetapid lähevad edetabeliarvestusse, on lubatud laenata EKML-i 2023 a liikmemaksu tasunud võistlejaid teistest klubidest, võistkonda hiljem vahetada ei saa;
 • etapi jooksul võistkonna laudade järjestuses muudatusi ei tohi teha, erinevatel etappidel võib mängija võistelda sama klubi erinevates võistkondades, st igal võistkonnal peab olema klubiga seostuv nimi.

  Registreerimine
   mandaatkomisjonile esitada igal etapil:

  a)      tehniline ülesandmisleht kell 9.30-9.50, kinnitatud klubi juhi (või juhtkonna) poolt;

  b)      tehnilisel ülesandmislehel peab olema näidatud võistleja perekonna ja eesnimi ja sünniaeg;

  c)      klubi (võistkonna) esindaja tasub osavõtumaksu 30.- (kolmkümmend eurot) .

  Võistluste kord

 • mängitakse alates 1995 a kehtivate Eesti Koroonamänguliidu poolt vastu võetud rahvusvaheliste võistlusmääruste järgi;
 • võistlus toimub sõltuvalt võistkondade arvust, kas šveitsi süsteemis, soovitavalt vähemalt 7 vooru või ringsüsteemis (kuni 10 võistkonna korral); 4 ja vähema arvu võistkonna korral mängitakse kaks ringi;
 • kõik mängud mängitakse „parem 4 geimist“ (2:2. 3:1 või 3:0 seisuni), iga mängu tulemusena annab mäng võistkonna arvesse võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti;
 • võistkondadevahelise paremusjärjestuse määrab omavahelistes kohtumistes kogutud punktide üldsumma. Võrdsete punktide korral määrab ðveitsi süsteemi korral paremuse Bucholzi koefitsient, selle võrdsuse korral Bergeri koefitsient. Võimaliku võrdsuse korral arvestatakse järgmisena I laua mängijate kogutud punktisumma, edasi naiste laud, II laud, III laud jne. Ringsüsteemi korral on võrdsete punktide korral esmatähtis omavaheline mäng, järgneb Bergeri koefitsient ja edasi tulemus 1., naiste, 2. , 3. ja 4. laual.
 • võistkondade osavõtumaksust (30.- eurot) arvestatakse 50% auhinnaks, ülejäänu on korralduskulud ja kohtunike tasu.
 • võistluse algul nimetab võistluse läbiviija ametisse zürii (vähemalt 3 liiget), kes jälgib võistluse läbiviimist ja kinnitab võistluste tulemused arvestamiseks edetabelivõistlusena, abistades ühtlasi vajadusel kohtunikke.

  Inventar

 • igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus. Mänguseibid ja löögikettad on kõigil etappidel korraldajalt (EKML).
 • korraldaja vastutab vajaliku inventari eest, sealhulgas boorhape ja löögikettad.

  Majandamine

 • kõik võistlustest osavõtuga seotud kulud tasub võistkonda lähetav klubi või võistkond;
 • korraldaja püüab leida toitlustusvõimaluse.

  Autasustamine

 • igal etapil autasustab korraldaja medalitega kolme parimat võistkonda.
 • karikavõistluse üldarvestuses autasustatakse kolme etapi üldvõitjat rändkarikaga ja kolme parema võistkonna liikmeid karikate ja diplomitega;
 • kolme etapi summas liidetakse etappidel kogutud punktid, punktide võrdsuse korral otsustab paremus viimasel etapil.

  Üldiselt

 • edetabelipunkte arvestatakse vastavalt EKML-i 2009 a üldkoosoleku otsusele igal laual võrdselt: võitja 35, edasi 34, 33, …jne, kõik vähemalt 1 punkt.
 • igal laual selgitatakse paremus võrdsete punktide korral koefitsienti arvestades.
  Ringsüsteemi korral omavaheline (või omavahelised) mäng(ud), Bergeri koefitsient ja geimide vahe; ðveitsi süsteemis Bucholzi, Bergeri ja progresseeruv koefitsient.

  Juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse kohtunikekogu, tuginedes võistlusmäärustele.