EESTI KOROONAMÄNGULIIT
Reg nr 80094660

Eesti 2023. a. KOROONA MEISTRIVÕISTLUSED
Naiste ja meeste ÜKSIKMÄNGUDE juhend

EESMÄRK

v              Hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades

v                  Tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni

v                  Selgitada välja Eesti 2023.a. meistrid ja paremusjärjestus meestele ja naistele.

AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

v                  Eesti 2023.a. meistrivõistlused (edaspidi MV) toimuvad Orissaare Spordisaalis laupäeval, 2. detsembril 2023 a. Kell 11.30

v                  Võistlejate nimeline registreerimine toimub Orissaare Spordisaalis võistluspäeval kella 11.00- 11.20 ja võistlejate loosimine kell 11.30

a)                  klubidel esitada tehniline ülesandmisleht, mis on kinnitatud klubi presidendi poolt

b)                  klubide esindajad tasuvad osavõtumaksu, mis on võistleja kohta 6.- (kuus) eurot.

OSAVÕTJAD

v                  MV saavad osa võtta kõik Eestimaa elanikud, kes on EKML klubide liikmed ja on tasunud EKML 2023. a liikmemaksud

v                  MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused

KORRALDUS; LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

v                  MV korraldab ja viib läbi Eesti Koroonamänguliit koos spordiklubiga MTÜ Saare Mäng ja võistluste kohtunikekoguga

v                  Mängitakse Eestimaal alates 01.01.1995 a. kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite järgi (täiendatud).

v                  MV mängitakse meeste üksikmängus vähemalt 9 vooru ðveitsi süsteemis.

v                  Naised mängivad (vähemalt 6 mängu) eraldi ja sõltuvalt osalejate arvust kas ring- või ðveitsi süsteemis.

v                  Kõik mängud toimuvad “parem 6 geimist” (4:0, 3:3, 4:1 või 4:2 seisuni) ja turniiritabelisse annab võistlejale võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.
Paaritu arvu osaleja korral ðveitsi sõsteemis saab avavoorus vaba mängija võidu, hilisemates voorudes viigipunkti.

v Individuaalne paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide järgi.
Võrdsete punktide korral arvestatakse ðveitsi süsteemi korral esmalt Bucholzi koefitsienti, selle võrdsuse korral järgneb Bergeri ja progresseeruv koefitsient.
Ringsüsteemi korral ( kuni 12 osaleja korral) on esmatähtis omavaheline mäng (või mängudes kogutud punktid ja geimid), järgnevad Bergeri koefitsient ja üldine geimide vahe.

INVENTAR

v                  Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus

v                  Mängitakse korraldaja poolt antud (EKML) löögiketaste ja seibidegaga ning laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet

AUTASUSTAMINE

v                  Eesti Koroonamänguliit autasustab oma sümboolikaga medalitega ja diplomitega kolme paremat naist ja meest; võib välja panna eriauhindu.

MAJANDAMINE

v                  Kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav klubi või üksikisik, koos eelpoolmainitud osavõtumaksuga

v                  Spordihoone lähistel, ca 150 m töötab kauplus.

ÜLDISELT

v                  Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu, tuginedes võistlusmäärustele.

v                  Peakorraldaja Gunnar Vaho, korraldaja EKML. Peakohtunik Guido Trees.

NB!

v                  Edetabelipunkte arvestatakse võitjale 50, edasi alanevalt 1 punkt haaval (2. koht 49 p, 3. koht 48 jne), kusjuures nii meeste kui ka naiste skaala on 50-st alla; kõik saavad vähemalt 1 punkti.