EESTI

KOROONAMÄNGULIIT

KOROONA UNION OF ESTONIA


Reg nr 80094660
Coop Pangas a/aEE684204278621908801

Eesti 2023 a (XXXVI) KOROONA VÕISTKONDLIKE MEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND

EESMÄRK

Hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades, tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni.
Selgitada välja Eesti 2023. a parim klubi ( võistkonnas 8 meest ja 2 naist ).

AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

Eesti 2023 a meistrivõistlused (edaspidi MV) toimuvad Tihemetsa Spordisaalis 17. detsembril 2023 a. Algus kell 10.30.
Võistkondade registreerimine toimub kohapeal võistluspäeval kella 09.30- 10.15.
Esindajate osavõtul loosimine kell 10.20.
Korraldajad ootavad osalevatelt klubidelt võistkondade ülesandmislehti, kus võistkonna laudade järjestus peab vastama mängijate kvalifikatsioonile (kõrgema järguga mängijad eespool).
Võistkonna ülesandmislehel peab olema märgitud Võistleja nimi, sünniaasta, kehtiv järk ning arsti kinnitus võistleja lubamise kohta võistlustele. Selle puudumisel lubatakse võistlema ka võistlejad, kes ülesandmislehel kinnitavad allkirjaga, et vastutavad ise oma tervise eest.
Mehed on võistkonnas naistest eespool laudadel, ka naiste kõrgema järgu korral. Klubide esindajad tasuvad osavõtumaksu, mis on võistkonnalt 50 .- (viiskümmend) eurot.

OSAVÕTJAD

MV saavad osa võtta kõik Eestimaa elanikud, kes on EKML klubid liikmed ja on tasunud EKML-ile 2023 a liikmemaksu (klubide liikmemaks on 20 eurot ning võistlejatel 5 € täiskasvanu ja 2 € noortel, sündinud 2005 ja hiljem). MV klubist võistkondade arvu ei piirata, kuid ühe klubi võistkonnad mängivad omavahel avavooru(de)s. MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused.

KORRALDUS; LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

MV korraldab ja viib läbi Eesti Koroonamänguliit koos klubiga SK Vaablane, peakohtunik Guido Trees ja võistluste kohtunikekoguga. Mängitakse Eestimaal alates 01.01.1995 a kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite järgi. MV mängitakse turniirisüsteemis kuni 10 võistkonna korral, võitjaks tuleb enam punkte kogunud võistkond.
Võrdsete punktide arvu korral otsustab võistkondade omavaheline mäng, selle võrdsuse korral on eelis enam matsivõite saavutanud võistkonnal, selle näitaja võrdsuse korral otsustab Bergeri koefitsient. Selle võrdsuse korral otsustab 1. laua tulemus, võrdsuse korral naiste 1. laud, võistkonna 2. laud , 3. jne . Kuni 4 (kaasa arvatud) võistkonna korral mängitakse võistkondade vahel 2 ringi, kusjuures teises ringis mängib 1. laud vastaste 2. lauaga, 2.-vastaste 1, 3.-4 jne, jne
Mängitakse "parem 6 geimist” (4:0, 4:1, 4:2 või 3:3 seisuni) ja võistkonnale annab iga mängija võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti. Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus, soovitav klubile ühtne võistlusvorm.
Mängitakse kohtunike poolt välja antavate löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet.

AUTASUSTAMINE

Eesti Koroonamänguliit autasustab medalite ja diplomitega kolme paremat võistkonda.

MAJANDAMINE

Kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav klubi koos eelpoolmainitud osavõtumaksuga.
Spordihoone lähistel, ca 250 m on avatud kauplus.

ÜLDISELT

Võistluse koordinaator Eiki Lehemets, läbiviijad EKML ja SK Vaablane. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele.