EESTI

KOROONAMÄNGULIIT

KOROONA UNION OF ESTONIA

                    koroona.ee Tel GSM +372 5278 829

                    Reg nr 80094660 a/a EE684204278621908801 Coop pank

Eesti 2023. a. (XXXVIII) KOROONA   MEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND naispaaris- ja meespaarisMÄNGUDES

EESMÄRK

 • Hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades,
 • tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni,
 • selgitada välja Eesti 2023. a parimad naispaaris- ja meespaarismängijad.

  AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

 • Eesti 2022.a. meistrivõistlused (edaspidi MV) toimuvad nais- ja meespaaridele Orissaare Spordisaalis 25. veebruaril, algusega kell 12.10
 • Paaride registreerimine toimub võistluspäeval kella 11.15- 11.25 ja loosimine kell 11.30.
  a) Korraldajad ootavad osalevatelt klubidelt ülesandmislehti, kus peab olema märgitud: Võistlejate nimi, sünniaasta, kehtiv järk.
  b) Klubide esindajad tasuvad osavõtumaksu, mis on paaril 14.- (neliteist) eurot.

  OSAVÕTJAD

 • MV saavad osa võtta kõik Eestimaa elanikud, kes on EKML klubide liikmed ja on tasunud 2023 a. liikmemaksu;
 • MV osavõtjate arvu ei piirata, kuid reeglina mitte nooremad kui 11 aastat (erandid vanemate nõusolekul).
 • MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused.

  KORRALDUS; LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

 • MV korraldab ja viib läbi Eesti Koroonamänguliit koos kohaliku koroonamänguklubiga, koos võistluste kohtunikekoguga.
 • Mängitakse Eestimaal alates 01.01.1995 a. kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite järgi.
 • MV mängitakse vähemalt 7 vooru šveitsi süsteemis, kusjuures naispaarid ja meespaarid mängivad eraldi vähemalt 4 naispaari korral (1 kuni 2 ringi, vms).
  Võitjaks tuleb enam punkte kogunud paar.
  Võrdsete punktide korral on Schveitsi süsteemi korral koefitsiendiks vastasmängijate punktide summa (Buchholzi koef ), järgmisena Bergeri ja progresseeruv koefitsient.
  Ringsüsteemi korral on olulisim omavaheline mäng (või enama jagaja korral omavahelistes mängudes kogutud punktid), Bergeri koef ja üldine geimide vahe.
 • Mängitakse “parem 4 geimist” (3:0, 2:2, 3:1 seisuni) ja paarile annab võit 2 punkti, viik 1 punkti ja kaotus 0 punkti.
 • Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus, soovitav klubile ühtne võistlusvorm.
 • Mängitakse kohtunike poolt välja antavate löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet.

  AUTASUSTAMINE ja MAJANDAMINE

 • Eesti Koroonamänguliit autasustab medalite ja diplomitega kolme paremat nais- ja meespaari.
 • Kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav klubi, koos eelpoolmainitud osavõtumaksuga.
 • Osalemistasudest laekunud raha arvestatakse auhindamiseks, korralduskuludeks ja 20 € kohtuniku tasuks.
 • Võistluse algul nimetab kohtunike kogu ametisse zürii (vähemalt 3 liiget), kes jälgib võistluse läbiviimist ja kinnitab võistluste tulemused arvestamiseks edetabelivõistlusena, abistades ühtlasi vajadusel kohtunikke.
  Korraldaja püüab leida toitlustusvõimaluse, tõenäoliselt lõunasupp.

  ÜLDISELT

  Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele.
  Võistlustel järgitakse Kultuuriministeeriumi poolt spordivõistluste korraldamiseks välja antud juhendit.
  Meeldetuletuseks lisaks võistlusmäärustest:

  Eemaldamine võistluselt 14.1. Eriti jämedate võistlusmääruste ja käitumisreeglite rikkumiste eest (alkoholi tarvitamine või suitsetamine võistluspaigas, avalik jõhkrus või mitteaallumine kohtuniku nõudmistele vms), ilma hoiatust tegemata.

  Juhendi koostas Guido Trees (tel 52 78 829), kooskõlas EKML-i juhatuse otsustega.