EESTI KOROONAMÄNGULIIT

ESTONIAN UNION OF KOROONA

                    Reg nr 80094660
a/a EE684204278621908801

Eesti 2023. aasta koroona meistrivõistluste- "üksinda paarismäng" juhend

EESMÄRK

Selgitada välja Eesti parim koroona üksi paarismängu mängija.

AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

Eesti II meistrivõistlused (MV) koroona üksinda paarismängus toimuvad 04. novembril 2023. aastal Tihemetsa spordihoones
algusega kell 15.00.
Võistlusele eelregistreerimine (kodulehel vormis kirjutamine) neljapäevaks, 02. novembriks, samal ajal tuleb tellida ka soovi korral lõunasupp.
Neljapäevaks saabunud registreerumise järgi paigaldatakse reedel lauad. Eelnev prognoos on 40 võistlejat, st 20 mängulauda.

OSAVÕTJAD

MV osalustasu on täiskasvanutel 7 eurot ja noormängijatel (sündinud 2005 ja hiljem) 2 eurot.
MV saavad osa võtta Eesti Koroonamänguliidu aastamaksu (5 eurot täiskasvanu ja 2 eurot noormängija) tasunud mängijad.
Vähemalt 8 naise osavõtu korral mängivad naised ja mehed eraldi.
MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused.

KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

MV korraldab ja viib läbi SK Vaablane koostöös Eesti Koroonamänguliiduga, peakohtunik on Guido Trees.
Mängitakse Eestimaal alates 01.01.1995 a kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite järgi, mida on kohandatud juhatuse otsustega üksinda paarismängu erisustega.
MV-l mängitakse prognoositavalt 7 vooru schveitsi süsteemis.
Ühele voorule on kehtestatud ajalimiidiks 60 minutit.
Kui geimid pole lõpuni mängitud, otsustab tulemuse peakohtunik, lähtudes lõpetatud geimide tulemustest ja laual olevate seibide arvust (aja lõppedes löögil olija lõpetab oma löögiseerija ning ka temast järgmine mängija saab löögiõiguse kui vastane ei lõpetanud.
Kui laual on ikka seibe võrdselt, jätkub mäng seni kuni üks pool on vähemalt 1 seibi auku löönud.
Mängitakse parem 4-st geimist – tulemused on; võit, viik või kaotus.
Nagu ka koroona reeglites on kirjas, peab vastasmängija andma tagasi löögiketast, st liigub peale oma löögikorda ainult ühe koha võrra edasi vastu löögikorra liikumise suunda ning läheb oma järgmisele löögikohale peale vastasmängija löögikorra sooritamist.
Kuna kumbki mängija on teisele kohtunikuks, siis on kohtuniku kohustus ka hoiatada võimaliku eksliku löögijärjekorra eest.
Mängitakse kohtuniku poolt välja antavate löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet.

AUTASUSTAMINE

Eesti Koroonamänguliit autasustab medalite ja diplomitega kolme paremat nais- ja meesmängijat.
Tulemused arvestatakse Eesti 2023. aasta paarismängu edetabelis, võitjale 45 p.
EKML võib autasustada eriauhindadega, sõltuvalt osalejatest.

ÜLDISELT

Võistlejatel peab olema kaasas vahetusjalatsid ja kii.
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu tuginedes võistlusmäärustele.
Korraldaja poolt on toitlustusvõimalus, eelregistreerumine toitlustussooviga EKML kodulehel.