EESTI

KOROONAMÄNGULIIT

KOROONA UNION OF ESTONIA

                    koroona.ee Tel GSM +372 5278 829

                    Reg nr 80094660 a/a EE684204278621908801 Coop pank

Eesti 2024. a. (XXXIX) KOROONA   MEISTRIVÕISTLUSTE JUHEND naispaaris- ja meespaarisMÄNGUDES

EESMÄRK

 • Hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades,
 • tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni,
 • selgitada välja Eesti 2024. a parimad naispaaris- ja meespaarismängijad.

  AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

 • Eesti 2024.a. meistrivõistlused (edaspidi MV) toimuvad nais- ja meespaaridele Tihemetsa Spordisaalis 23. märtsil, algusega kell 10.30
 • Paaride eelregistreerimine toimub 22.03-ni www.koroona.ee avalehel oleva registreerumise lingi kaudu ning tasumine võistluspäeval kella 9.30- 10.15; loosimine kell 10.30.
  a) Korraldajad ootavad osalevatelt klubidelt ülesandmislehti, kus peab olema märgitud: Võistlejate nimi, sünniaasta, kehtiv järk.
  b) Klubide esindajad tasuvad osavõtumaksu, mis on paaril 14.- (neliteist) eurot.
  Tasumiseks võib küsida enne võistlust ka arvet EKML-lt (e- meil: eesti.koroona@gmail.com ) ülekandega tasumiseks, mis on samuti registreerumiseks piisav.

  OSAVÕTJAD

 • MV saavad osa võtta kõik Eestimaa elanikud, kes on EKML klubide liikmed ja on tasunud 2024 a. liikmemaksu;
 • MV osavõtjate arvu ei piirata, kuid reeglina mitte nooremad kui 11 aastat (erandid vanemate nõusolekul).
 • MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused.

  KORRALDUS; LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

 • MV korraldab ja viib läbi Eesti Koroonamänguliit koos kohaliku koroonamänguklubiga, koos võistluste kohtunikekoguga.
 • Mängitakse Eestimaal alates 01.01.1995 a. kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite järgi. Avavoorudes loositakse paarid vastavalt kohale 2023. aasta koroona paarismängu edetabeli tulemustele.
 • MV mängitakse ringsüsteemi korral vähemalt 6 mängu või vähemalt 7 vooru šshveitsi süsteemis, kusjuures naispaarid ja meespaarid mängivad eraldi vähemalt 4 naispaari korral (1 kuni 2 ringi, vms).
  Võitjaks tuleb enam punkte kogunud paar.
  Võrdsete punktide korral on Shveitsi süsteemi korral on esmatähtis: 1) omavaheline mäng või mängudes kogutud punktid, juhul kui kõik sama punktide arvu kogujad on omavahel mänginud; 2) vastasmängijate poolt kogutud punktide summa (Buchholzi koef ); 3) Bergeri ja progresseeruv koefitsient.
  Ringsüsteemi korral on olulisim omavaheline mäng (või enama jagaja korral omavahelistes mängudes kogutud punktid), Bergeri koef ja üldine geimide suhe.
 • Mängitakse “parem 4 geimist” (3:0, 2:2, 3:1 seisuni) ja paarile annab Swiss Perfekti korral võit 2 punkti, viik 1 punkti ja kaotus 0 punkti ning Swiss Masteri rakendamisel võit 1, viik 0,5 ja kaotus 0 punkti.
 • Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus, soovitav klubile ühtne võistlusvorm.
 • Mängitakse kohtunike poolt välja antavate löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet.

  AUTASUSTAMINE ja MAJANDAMINE

 • Eesti Koroonamänguliit autasustab medalite ja diplomitega kolme paremat nais- ja meespaari.
 • Kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav klubi, koos eelpoolmainitud osavõtumaksuga.
 • Osalemistasudest laekunud raha arvestatakse auhindamiseks, korralduskuludeks ja 20 € kohtunike tasudeks.
 • Võistluse algul nimetab kohtunike kogu ametisse zürii (vähemalt 3 liiget), kes jälgib võistluse läbiviimist ja kinnitab võistluste tulemused arvestamiseks edetabelivõistlusena, abistades ühtlasi vajadusel kohtunikke.
  Korraldaja püüab leida toitlustusvõimaluse, tõenäoliselt lõunasupp ja pirukad.

  ÜLDISELT

  Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele.
  Meeldetuletuseks lisaks võistlusmäärustest:

  Eemaldamine võistluselt 14.1. Eriti jämedate võistlusmääruste ja käitumisreeglite rikkumiste eest (alkoholi tarvitamine või suitsetamine võistluspaigas, avalik jõhkrus või mitteaallumine kohtuniku nõudmistele vms), ilma hoiatust tegemata.

  Juhendi koostas Guido Trees (tel 52 78 829), kooskõlas EKML-i juhatuse otsustega.