Kalju Tiik (30.01.1940 - 9.11.2003) XIX memoriaal 

 

 

EESMÄRK

v     Mälestada Eesti ja Harjumaa koroonaliikumise algatajat ning Eesti koroonareeglite loojat Kalju Tiiki temanimelise mälestusturniiriga, mis toimub 2024. aastal tema sünnipäevale lähimal pühapäeval.
Mänguliikideks on meesüksik-, meespaaris- ja segapaarismäng, kokku võistkondlik arvestus.

v      Hoogustada koroonamängu kõigis Eestimaa linnades ja maakondades , tõsta mängijate spordimeisterlikkust ja kvalifikatsiooni. Kutsuda naaberriikide novuse ja koroonamängijaid mälestama Kalju Tiiki.

AEG, KOHT JA REGISTREERIMINE

v      Kalju Tiigi XIX mälestusvõistlused (edaspidi MV) toimuvad 28. jaanuaril 2023 a algusega kell 10.10 Raasiku Spordihoones.
Võistkondade mandaat toimub kohapeal võistluspäeval kella 9.15- 9.45 ja esindajate osavõtul loosimine kell 10.
Eelregistreerimine kuni 27. jaanuaril 2023; tel +372 52 78829,
Guido Trees

a)      Korraldajad ootavad osalevatelt klubidelt võistkondade mandaadis ülesandmislehti, kus on märgitud laudade järjekorras 3 meeste üksikmängijat, naisvõistleja, meespaar ning segapaar.
Võistkonna ülesandmislehel peab olema märgitud: Võistleja nimi, sünniaasta, kehtiv järk.
Mehed on võistkonnas naistest eespool laudadel, ka naiste kõrgema järgu korral.
Naised võivad mängida ka meeste laual kui naiste laud on täidetud

b)      Klubide esindajad tasuvad osavõtumaksu, mis on võistkonnalt 30.- (kolmkümmend) eurot.

OSAVÕTJAD

v      Klubi võistkonnas saavad kaasa mängida EKML andmebaasi 2024. a klubide võistlejad.
Soovitav on koostada võistkond ühe klubi mängijatest.
MV lubatakse sportlasi, kes tunnevad ja austavad võistlusmäärusi ning on täitnud kõik võistlusjuhendis kehtestatud tingimused.
Lubatud on moodustada võistkondi ka naaberriikide mängijatega täiendades; sel juhul välismängijad individuaalselt lauaarvestuses edetabeli arvestuses punkte kinni ei hoia.

KORRALDUS; LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE

v      MV korraldab ja viib läbi Peningi Koroonamänguklubi, peakohtunik Guido Trees ja võistluste kohtunikekoguga.
Mängitakse Eestis alates 01.01.1995 a. kehtivate koroonamängu rahvusvaheliste reeglite järgi.

v      MV mängitakse turniirisüsteemis kuni 8 võistkonna korral, võitjaks tuleb enam punkte kogunud võistkond. Võrdsete punktide arvu korral otsustab võistkondade omavaheline mäng, selle võrdsuse korral on eelis enam matsivõite saavutanud võistkonnal, ka selle näitaja võrdsuse korral otsustab Bergeri koefitsient (kahekordne võidetud võistkonna punktide summa, pluss viigistatud võistkondade summa), selle võrdsuse korral otsustab 1. laua tulemus, võrdsuse korral 2. laud, 3. jne

v      9-12 võistkonna korral mängitakse 2-3 alagrupis või 6-7 vooru šveitsi süsteemis, kus ringsüsteemis selgitatakse finaali pääsejad alagruppidest. Alagrupis mängitud võistlustulemused võetakse kaasa finaalturniirile, kus kohtutakse teise alagrupi kolme paremaga. Ülejäänud võistkonnad selgitavad lohutusringides kohad 7.-ndast edasi analoogiliselt lohutusgruppi omavahelisi mänge kaasa võttes. Võrdsete punktide korral kehtivad eelpooltoodud kriteeriumid paremuse selgitamiseks. Alagruppide korral otsustab paremuse laudadel tulemuslikkus (võiduprotsent).

v      piisava arvu võistkondade korral mängitakse šveitsi süsteemis 6-7 vooru (võrdsuse korral Buchholzi koef, Bergeri koef ja progresseeruv koef).

v      Mängitakse üksikmängud "parem 4 geimist” (3:0, 2:2, 3:1 seisuni) ja paarismängus 2 geimi, kusjuures mõlemal juhul annab võistkonnale võit 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti

v      Igal võistlejal kaasa võtta kii, vahetusjalatsid ja sportlik riietus, soovitav klubile (võistkonnale) ühtne võistlusvorm.

v      Mängitakse kohtunike poolt välja antavate löögiketastega ja laudade määrimiseks kasutatakse boorhapet.

MAJANDAMINE, INVENTAR, AUTASUSTAMINE

v      Kõik võistlusega seotud kulud tasub lähetav klubi, koos eelpoolmainitud osavõtumaksuga. Mängitakse Eesti koroonalaudadel, löögikettad ja mänguseibid on võistluse korraldaja poolt. Avatud on ca 100 m kaugusel kauplus.

v      Korraldav Peningi klubi ja Harju Kultuurkapital autasustavad rändkarikaga parimat võistkonda ning auhindade ja diplomitega kolme paremat võistkonda.

Individuaalselt ja paarismängudes saavutatud paremusjärjestus annab edetabelipunkte skaalas 35-st allapoole üksik- (vastavalt mängitavale lauale) kui ka paarismängus (mees- või segapaarismäng).

ÜLDISELT

v                  Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu tuginedes võistlusmäärustele

Juhendi koostas Guido Trees tel 52 78 829.