Eesti Maleliidu litsentsireeglid

1. Eesti Maleliidu poolt väljaantavat maletajalitsentsi (edaspidi Litsents) on vaja kõigil Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel (ka kiirmales ja välkmales) ning reitingu arvestusse minevatel turniiridel (edaspidi Litsentseeritud võistlused).

2. Litsentsi pole vaja Eesti noorte meistrivõistlustel.

3. Litsenseeritud võistlustel, mille korraldajaks on Eesti Maleliit, osavõtumaksu tasuma ei pea.

4. Litsentse on on kahte liiki:
4.1. Ühe aastase kehtivusega litsents (aastalitsents) - litsentsitasu 100 EEK (ükssada krooni)
4.2. Ühe võistluse litsents - litsentsitasu 50 EEK (viiskümmend krooni)
4.3. Kuni 15-aastastel noortel (k.a.) ja vähemalt 60-aasta vanustel seenioridel litsentsitasud vastavalt 50 EEK ja 25 EEK (ühe võistluse litsents).
4.4. Aastalitsentsi omav maletaja ei pea ühekordset võistluse litsentsi lunastama.

5. Litsentsitasu makstakse mängija ja/või klubi poolt kas sularahas EML kassasse või ülekandega EML arvelduskontole nr.100 520 328 150 07 Eesti Ühispangas (kood 401). Litsentsitasu maksja teatab EML juhatusele, kuhu litsents tuleks saata.

6. Aastalitsents kehtib 12 (kaksteist) kuud arvates litsentsitasu maksmise päevast.

7. Pärast litsentsitasu laekumist, täidab EML juhatus litsentsi ja toimetab mõistliku aja jooksul litsentsitasu maksja poolt näidatud kohta. Litsentsi kättetoimetamise kulud jäävad EML kanda.

8. Kadunud või rikutud litsentsid uuendatakse lisatasu eest. Lisatasu suuruse kehtestab EML juhatus.

9. Litsents peab mängijal võistlustel kaasas olema. Võistluste korraldajal on ebaselgetel juhtudel õigus litsentsi olemasolu kontrollida.

10. EML juhatus avaldab aastalitsentsi omavate mängijate nimekirja EML koduleheküljel http://www.online.ee/~maleliit/

11. Nimekirja täiendamine toimub vähemalt kord nädalas, kusjuures enne iga litsentsi nõudvat võistlust uuendatakse nimekirja vahetult enne võistluse algust.

12. Litsentsitasude suuruse määrab EML üldkoosolek järgmiseks perioodiks.

13. Litsentseeritud võistlustel on võistluse korraldaja kohustatud litsentsi mitteomavatelt maletajatelt nõudma litsentsitasu maksmist. Kui osavõtja keeldub litsentsitasu maksmisest, siis pole tal õigust võistlustel osaleda.

14. Eesti Maleliidu (EML) liige (edaspidi Klubi) esitab EML-le Klubi liikmete nimekirja: nimi, isikukood/sünniaeg, aadress, klubisse astumise aeg, järk/reiting. Lisaks Klubi juhatuse liikmete aadressid ja kontakttelefonid.

15. Käesolevad litsentsireeglid hakkavad kehtima 01.01.2000.a.