46. Rahvaspordiklubi Loo auhinnavõistlused koroonamängus
koos Jaak Kaldaru mälestusvõistlustega.


JUHEND
I Eesmärk
Koroonamängu populariseerimine ja J.Kaldaru mälestuse jäädvustamine.

II Aeg, koht ja alad
 • 25. märtsil 2016 a. Algus k 10.00 meeste ja naiste üksikmängud ning ca 14.30 segapaarismäng ja üksikpaarismäng;
  noorte paremusjärjestus kuulub Eesti 2016 aasta seeriavõistluse arvestusse, II etapp.
 • 26. aprillil 2016 a. Registreerimine kuni k 9.45, algus k 10.00 mees-ja naispaarismängud.
 • Meespaarismängus on ajaline piirang 60 minutit mängule. Kui geim(id) pole lõpuni mängitud, otsustab tulemuse peakohtunik, lähtudes lõpetatud geimide tulemustest ja laual olevate seibide arvust (aja lõppedes löögil olija lõpetab oma löögiseerija ning ka temast järgmine mängija saab löögiõiguse kui vastane ei lõpetanud. (võimalik seega ka viigiline tulemus, samuti ka näiteks 2:1 tulemus kui eriti aeglaselt on mängitud))..
 • Võistluse lõpp kell 17.00. (segapaar saab osaleda meespaaride hulgas väljaspool (auhinna-) arvestust, edetabelipunkte saab)
 • Mängude läbiviimise kohaks on Loo spordisaal Loo alevikus Harjumaal.
 • Mõlemal võistluspäeval on võistlejate registeerimine 9.00-9.45, võistlus algab kell 10.00.
 • Võistlus on EKML-i kalenderplaanis ja kuulub edetabelivõistluste hulka.

  III Võistluste süsteem
 • Meeste üksikmängus mängitakse 7 vooru Shveitsi süsteemis, naiste üksikmängus on võistlussüsteem vastavalt osalejate arvule.
  Mehed ja naised mängivad eraldi kui osaleb vähemalt 14 naist, 7 vooru shveitsi süsteemis. Mängitakse parem 4-st geimist; Võit annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti;
 • Võistlejate vahelise paremusjärjestuse määrab omavahelistes kohtumistes kogutud punktide üldsumma, võrdsuse korral arvestatakse Bucholtzi koefitsienti ja selle võrdsuse korral Bergeri ja progresseeruvat koefitsienti.
 • Segapaarismängus mängitakse 6 vooru.
  Segapaarismänguga samaaegselt toimub individuaalpaarismängu võistlus, st üks mängija mängib iseendaga paaris.
 • Naispaarismängu võistlussüsteem selgub kohapeal (kuni 6 paari korral mängivad meespaaridega koos), meespaarid mängivad 7 vooru shveitsi süsteemis parem 4-st.
  Shveitsi süsteemis määrab paremusjärjestuse omavahelistes kohtumistes kogutud punktide üldsumma, võrdsuse korral arvestatakse Bucholtzi koefitsienti, selle võrdsuse korral Bergeri ja progresseeruvat koefitsienti.
 • Ringsüsteemis on võrdsete punktide korral esmatähtis omavaheline mäng (või mängud), järgneb Bergeri koefitsient, üldine geimide vahe ja võitude arv.

  IV Osavõtu tingimused, inventar
 • Mängijad peavad teadma, täitma ja austama Eestis alates 1995 a kehtivaid koroona võistlusmäärusi;
 • igal osavõtjal tuleb kaasa võtta vahetusjalanõud;
 • löögikettad ja mänguseibid on korraldaja poolt, mängitakse eesti mõõtmetega mängulaual;
 • osavõtumaks on iga mängija kohta täiskasvanutel 3 eurot, noormängijatel (sünd 1998 a ja hiljem) 1 euro, noortel sündinud 2001 ja hiljem tasuta.

  V Majutamine
 • kõik võistlejate lähetamisega seotud kulud kannavad osavõtjad või nende klubid;
 • kohapeal töötab kohvik.

  VI Autasustamine
 • võistluste kolme parimat igal alal autasustatakse traditsiooniliste auhindadega.
 • võitjad saavad Kultuurkapitali poolt välja pandud mälestuskarikad
 • Loo auhinnavõistluse võitjad on:
  1971 kuni 2014 a võitjad .
  KÕIK JUHENDIS MÄÄRATLEMATA KÜSIMUSED LAHENDAB KOHTUNIKEKOGU, TUGINEDES KEHTIVATELE VÕISTLUSMÄÄRUSTELE.
  Peakorraldaja JÜRI PAAVEL (t 6080 671, GSM 56 465 761), peakohtunik Guido Trees (52 78 829).